God die Vader en ons Skepping

Skriflesing: Psalm 104 1 Joh 2:28-3:10
Teksvers: Psalm 104 (in geheel) en 1 Joh 3:1
HK: Sondag 9

Die Psalmdigter is bly oor die skeppingswerk van God en hy loof God daaroor. God het self alles in ‘n groot verskeidenheid en met wysheid geskape. Hy self hou dit alles met sy majesteit en Vaderlike hand in stand. Deur God en in God is alles en leef alles. Sonder God kan niks bestaan nie. Geen skepsel kan op sy eie bestaan, deur sy eie krag nie. Daarom begin ons ook die belydenis van ons geloof deur te bely: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde.

Ons gaan oor drie sake handel:

1) Ons glo dat God ons Vader is.

2) Ons vertrou dat Hy ons volkome onderhou en regeer.

3) Alles gebeur tot ons beswil op aarde.

Laai af