Oneindig groot is die Here in sy genade!!!

Skriflesing: 2 Kronieke 33; 2 Konings 21
Teksvers: 2 Kron 33:12, 13

Voordat Manasse in ballingskap weggevoer is, het hy die mees gruwelike sondes gepleeg. Hy was openlik uittartend teenoor die Here en het die Here op elke denkbare manier geminag.

Nadat die Here hom en die volk sonder sukses gewaarsku het, het Hy vir koning Manasse in groot vernedering en in pyn in ballingskap laat wegvoer. In die ballingskap het dit nog slegter met Manasse gegaan. In die diepste ellende het Manasse toe tot die Here sy God om genade gesmeek. Die Here het hom tot bekering gelei en Hy het opregte berou voor die Here getoon.

In die ballingskap het hy gebid om genade en uitkoms. Sy fokus was op die Here alleen. Die Here was hom genadig en het sy smeekbede verhoor en hom laat teruggaan na Jerusalem. Sy koningskap is herstel. Manasse het toe geweet dat die Here die enigste ware God is.

Sy hele lewe het verander en hy het hom aan die Here en die Here se saak toegewy tot met sy dood. Groot en oneindig is die Here se genade!

Laai af