Eljada Huis – 14 Februarie 2019 (16)

ELJADA HUIS

Boekenhoutkloofstraat 949, Claremont
012 377 0503 / 060 984 0809(An) / 079 377 5711 (Petro)
eljadahuis@mweb.co.za / www.eljadahuis.weebly.com
Bankbesonderhede: Eljada Huis, Standard Bank, Montana,
Marketlink spaar, 044396058, Bankkode 051001
***********************************************************

14 Februarie 2019 (16)

Goeiedag Almal,

Vanuit ons konstitusie weereens die volgende vers uit Efesiers 4:28:

Laat die een wat steel,(ander belas) nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het.

Dit is wat ons hier by Eljada Huis baie graag doen. Dien die Here en nie die mens nie maar ai soos Paulus se – dit wat ek wil doen, doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie dit doen ek. Bid vir ons hier by EH waar gemoedere soms baie hoog loop.

Ons gee daagliks vir 40-50 mense kos asook naweekpakkies wat net genoeg is vir oorlewing. Dit gaan baie swaar op die oomblik om dit te kan bybring. Ons het vanaf 9 Januarie toe ons oopgemaak het tot gister bykans 3000 etes voorsien en dit net met die genade van Bo. Soveel skenkings het dit ook moontlik gemaak en daarom weer my versoek:

‘n Uitdaging: NET 1blikkie/pakkie/boksie/R50 per maand vir Eljada Huis sal die nood hier aanspreek. Ek vra ouers om hul kinders aan te moedig om te deel in die swaarkry van ander deur ‘n bietjie sakgeld, ‘n blikkie groente, vleis, toebroodjiesmere of koffie, ‘n pakkie suiker of pasta, ”n boksie melk of tee eenkant te sit vir iemand net soos hy maar minder bevoorreg wat nie in ‘n mooi huis bly met liefdevolle ouers en alles wat nodig en soms onnodig is nie. Kom kinders, kom deel ook jul tyd met hierdie kinders – ‘n speletjies oggend of uitneem vir ‘n fliek of so-iets.

Bid, Dink en Doen dan soos die Here van ons eis. Baie dankie by voorbaat.

Ons is waarlik ‘n klomp uiteenlopende geaardhede wat soms ernstig bots en kwetsende woorde uitspring. Ek bid elke dag vir verdraagsaamheid met elkeen in nood. Die trane vloei dikwels onbedaarlik uit man of vrou se oë van ‘n baie diep seer wat ook jarelank daar lê. Ek gesels gewoonlik met elke een wat aansluit maar ook dikwels die wat hier is en hul humeur verloor met kinders wat uiteraard vanuit ‘n disfunksionele huisgesin kom. Berading is so noodsaaklik en ek het nie altyd genoeg tyd in my dag om hulle by te staan nie. Kom help as jy kans sien daarvoor asseblief.

Ons het vanaand direksievergadering en vra ek u voorbidding asseblief. Besluite wat geneem moet word wat ons te alles tye met die Here se hulp doen.

Ons is alweer die doelwit van diefstal. Mense wat hier was en mooi die uitleg van alles gesien het, weet net waar ons swakpunte is. Die Westekant van die huis het nie ogies wat die alarm kan afsit nie omdat ons gedink het dit is nie nodig nie. Maar ‘n skelm uitoorlê mens so maklik. Met die finansies wat ‘n probleem is kan ons egter nie daaraan dink om dit op sekuriteit te spandeer nie want kos is belangriker. Ek wag vir ‘n kwotasie van Ubuntu daarvoor.

Die heerlike reenweer bring ook weer ‘n klein probleempie van natreen . Almal het omtrent sopnat hier opgedaag vanoggend en vra ek dus vir sambrele of reenjassies vir elkeen. Laat weet maar as iemand kan help.

‘n Baie geseende naweek vir elkeen van u. Annatjie

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

ELJADA HUIS FINANSIES

Nadat die Januarie uitgawes betaal is, is ons fondse heeltemal uitgeput en ons het waarlik ‘n ernstige nood. Help asseblief sodat ons volhoubaar vir diegene kan sorg wat in ellende lewe.

Deutoronomium 15:11 sê immers vir ons;  Want die arme sal in die land nie ontbreek nie; daarom gee ek jou bevel en sê: Jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land.”

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

==========================================================