Nuus

(Last updated on Augustus 8th, 2022)

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank.  
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

  • Tanya vd Bijl sterk tuis aan na ʼn knie-operasie (C4—073 214 4780).

“…die Here sal my onder sy sorg neem.” Ps 27:10

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Katkisasie

Lees meer hieroor in die kommunikaatjie.

Navrae: Pieter van der Dussen 082 416 7188 / vddussenpieter@gmail.com

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/

Sola Gratia! Loof die Here!

Skriflesing: Rom 8
Teksvers: Rom 8:28-30

Die Dortse Leerreëls (DL) is een van ons gereformeerde belyde-nisskrifte. Ek is redelik oortuig dat baie mense dit nog nooit of weinig gelees het. Dit is egter ‘n pragtige troosboek. U word aangemoedig om dit so gou moontlik deur te lees (of deur te blaai) en weer uself te vergewis waarvan daar gepraat word. (U vind dit op GKSA se webblad of op ons eie kerk se webblad of agter in jou Psalmboek)

Die DL is in 1619 gefinaliseer, dus presies 400 gelede. Die Here het by hierdie sinode die kerk op ‘n baie spesifieke manier gelei om antwoorde te gee op die destydse dwaalleer wat die kerke bedreig het. In breë trekke sien ons iets van die KETTING van goddelike genade in ons verlossing.

Vanaand begin die drie leraars met ‘n reeks oor die DL wat ten minste oor die volgende ses maande tydens die aanddienste sal strek. U wil dit nie eintlik misloop nie!

Laai af

Die Here wag vir dié wat op Hom wag

Skriflesing: Jesaja 30:8-26
Teksvers: Jes 30:15 en 18

Voel dit soms vir jou asof die dinge in jou lewe net meer-en-meer deurmekaar raak. Jy wag-en-wag op uitkoms van die Here. As niks egter uitwerk nie, dan voel jy dat jy amper verplig is om self in te gryp en self oplossings te vind vir die uitdagings in jou lewe.

In hierdie perikoop sê die Here egter dat Israel se krag te vind is in die stil word voor die Here en deur Hom ten volle te vertrou. Elkeen wat na die Here toe terugkeer, sal ware rus by Hom vind.

Die Here is immers gretig, ja amper ongeduldig om sy kinders genadig te wees. Hy wil hom oor sy kinders ontferm en toevou in sy liefde. Die Here is ’n God wat in jou lewe reg sal laat geskied. Gelukkig is jy wat op die Here vertrou en op Hom wag.

Laai af

My “bucket list” en God se wil!

Skriflesing: Jak 4:13-17
Teksvers: Jak 4:13-17

Hierdie is vandag ’n gewilde en algemene term! Dit dui daarop dat ek nog graag die volgende dinge wil doen voordat ek doodgaan. Hoe moet ons as Christene oor die lewe dink, en veral oor wat ek wil, moet of gaan doen. In ons teksverse is daar ’n baie duidelike opdrag oor hoe ons oor die lewe moet dink. Ek onthou baie goed hoe het my pa altyd gesê: Jak 4:15
“… As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen.”
Ons gaan na drie sake kyk:
1 Wat is ons wil!
2 Wat is God se wil!
3 Wat wil God hê moet ons doen!

Skriftelik: Laai af

Luister:

Laai af om later te luister

Waar is jy?

Skriflesing: Genesis 3 en 4
Teksvers: Genesis 3:9 en 4:9

God is ons Vader deur Jesus Christus, ons Here en Broer. Die kerk as huisgesin van God is ons “moeder”. Die wese van die hierdie gemeente lê in haar roeping om ware kerk van Christus te wees. Die heilige, algemene, Christelike kerk. Vir die bewaring van die suiwere kerk as sy huisgesin is die Christelike dissipline of onderlinge tug nodig. Die sleutels daarvoor is die Woord en die sensuur/tug. Met hierdie sleutelmag vra die Here dieselfde vraag aan jou en my as aan Adam en Eva. En met daardie vraag help dit nie om weg te kruip nie. Hy roep jou uit jou skuilplek na Hom toe! Hierin sit daar groot genade, maar terselfdertyd ook ‘n groot opdrag. Hy roep jou ook na sy Verbondstafel!

Laai af

Paulus bly nederig ondanks ‘n ongelooflike ervaring in die paradys!

Skriflesing: 2 Kor 12:1-10; Open 1:9-11; Open 21
Teksvers: 2 Kor 12:2-5

Elkeen van ons wil graag deel wees van ’n wenspan! Elkeen wil graag suk-ses bereik in sy lewe. Kinders wil weet, ons skool is die beste. Studente wil op die beste Universiteit wees. Ek wil graag by ’n suksesvolle firma werk. Ons wil ook graag hoor, ons as gemeente is suksesvol, groei in getalle, is besig, doen goed, daar is eredienste, Bybelstudies. Ons is ’n dinamiese, groeiende, vooruitstrewende, bekende gemeente waar dinge gebeur. God is werksaam in die gemeente. Maar wat is die kern van hierdie perikoop, hierdie gedagte-eenheid vanaf 2 Kor 12:1-10?
Paulus wat absoluut nederig bly ondanks die feit dat hy besonder begenadig is deur God en selfs die hemel aanskou het.
Daar is drie sake waarna ons gaan kyk:

  • God het Paulus vereer deur die hemel aan hom te wys.1-6
  • God het Paulus nederig gemaak. ’n Doring in sy vlees. 7,8
  • God het Paulus gehelp deur ’n diepe afhanklikheid. 9-10

Laai af