Die vreugde van die HERE is ons toevlug

Skriflesing: Nehemia 8:1-19
Teksvers: Nehemia 8:11 

Uit die lewe van Dawid het ons gesien hoe dit hom bly maak om die Here te dien. Maar na Dawid gesterf het, het dinge in Israel erg skeef geloop. Die stamme is in twee ryke verdeel en die godsdiens in Israel en Juda verval tot materialisme. 

Nie net is Israel in ballingskap weggevoer na Assirië nie, ook Juda is na Babel. Na 70 jaar in ballingskap kom daar van die ballinge terug om Jerusalem en die tempel te herstel. Onder Serubabel sukkel dit, en Sagaria en Haggai wys die mense op hulle dubbele standaarde. Hulle bly in betimmerde huise, maar die tempel lê stukkend. Die volk herstel die tempel, maar die mure van die stad is nog stukkend. 

Dit is op navraag wat Nehemia, die skinker van die koning van Babel, hoor dat dinge in Jerusalem nie goed gaan nie. Tot nog toe was Nehemia te vrede met sy luukse lewe in die heidendom. Hy besef hy kan nie stilsit en maar net toekyk hoe die kerk tot niet gaan nie… Ons staan vanoggend stil by die voltooiing van die mure as die volk die wet vir die eerste keer in ‘n lang tyd hoor en hulle reaksie op God se genade… Amen 

Openbare Belydenis van jou Geloof

Ek onthou nog my belydenisaflegging jare gelede. Die dag toe ek in die kerk groot geword het. Toe kon ek ‘n ‘belydende lidmaat’ wees en ek mog ook self die brood en wyn van die Here se Nagmaal gebruik. ‘n Hele nuwe dimensie gaan vir jou oop. Skielik kry hierdie dooplidmaat nou eie verantwoordelikhede en word gereken om by te dra tot die voortgang van die gemeente van Christus. 

Vandag lê 21 jongmense van die GK Centurion belydenis van hulle geloof af en ons is saam met hulle opgewonde oor die toekoms. Veral hulle toekoms as lede van die kerk van Christus. Vir die laaste 18 jaar het ons ouers en die gemeente saamgewerk aan die uitvoering van ons doopsbeloftes. En die Here het dit geseën. Nou mag ons hulle sien en hoor (belydenis) en seën toebid op die pad wat voorlê. 

In die tye wat kom sal ons almal se geloofsbelydenis nog meer uitgedaag word. Vervolging ter wille van jou geloof word daagliks ‘n groter realiteit. Petrus skryf dat ons “altyd gereed moet wees om verantwoording te doen van die hoop wat ons bely”. (1 Pet 3:15) 

Laat ons gebed vir elke jong lidmaat van die kerk dan wees: 

Efesiërs 3:16-20 

16Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, 17dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. 18Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. 19Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. 

20Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, 21aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. 

Ds Maarten 

God beproef ons met die brood wat ons eet

Skriflesing: Eksodus 16:1 ev 
Teksvers: Eksodus 16:4 
HK Sondag 50

Daar was om en by ‘n miljoen Israeliete wat uit Egipte getrek het, wat heel tereg gewonder het waar gaan hulle kos vandaan kry. Wat vir ons onmoontlik is, en ons finansieel sal ruïneer, om vir ‘n miljoen mense vir 40 jaar elke dag kos te gee, is vir die HERE voor die hand liggend… 

Hy gee aan sy bemindes wat hulle nodig het in die slaap. 

Hierdie woorde, waarmee ons Here Jesus ons leer om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood, is geweldig moeilik in ons huidige omstandighede. Dit voel byna onmoontlik om in te sien waar ons “brood” vandaan gaan kry. 

Ons staan vanaand stil by die HERE wat ons beproef in die brood wat ons eet.

Amen