Ons grootste skat is ons rykdom in God

Skriflesing: Lukas 12:13-21
Teksvers: Lukas 12:20-21
HK Sondag 42

Om te steel is so deel van ons alledaagse lewe dat ons al gewoond geraak het daaraan. Ons sien en hoor en ervaar hoe diefstal elke dag oor die nuus uitbasuin word. Nie net hoe die land se koffers kaal gestroop word deur korrupsie nie, maar ook die fisiese daad van roof. Ons huise het tronke geword om diewe en rowers uit te probeer hou.

Diefstal strek baie verder as net om iemand te beroof deur hulle besittings te neem. Soms kan ons steel sonder om iets te vat. Ons steel met die oë, ons steel met die mond. Ons steel tyd, ons steel eer, ons steel liefde en omgee. Ons kan immers die Here besteel deur die gawes wat Hy gee vir onsself te gebruik.

Ons staan vanaand stil by die tema: ons grootste skat is ons rykdom in God. Amen

Laai af

God het tyd vir jou!

Skriflesing: 2 Petr 3:1-18
Teksvers: 2 Petr 3:8,9

God het tyd geskape. God is verhewe bo tyd. God is ewig wat meer as tyd is maar ‘n modus is. God sal altyd dieselfde bly. Ons kan egter net in terme van tyd dink. Geboorte tot die dood. En tog is ons geskape met ‘n doel op ‘n dag en datum, maar ons sal leef vir ewig, nie op aarde nie, maar in die hemel. Daarom die kerngedagte, God het tyd vir jou! Ons kan in terme van die skepping en die lewe net in terme van tyd dink. In ons teksverse sien ons egter dat God anders oor tyd dink en tyd in ons terme anders gebruik. Daarom die kerngedagte:

God het tyd vir jou in Sy beloftes en daarom…

1 God se tyd is anders as ons tyd.

2 God se geduld is anders as ons geduld.

3 God se doel sal op sy tyd gebeur.

Laai af

Oor die engele is Hy nie besorg nie, maar oor die nageslag van Abraham

In Johannes 1 openbaar die Heilige Gees aan ons dat Jesus Christus, die Logos, die Woord, mens word en onder ons kom woon. Dit is ook wat so mooi verwoord is in die belydenis van Nicea: “Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, vlees geword, Hy het mens geword.”

Dit is hierdie menswording waarin ons die volle openbaring van God aanskou. Hy wat Jesus is, is die ware mens. Hy is die Woord van God. Hy is die volle openbaring, die volle bekendmaking van God se genade en oordeel.

Dit is waarna die hele Skrif verwys. Dit is waarop die hele “testament” gebou word. Petrus skryf dat die profete aangaande hierdie saligheid ondersoek ingestel en navorsing gedoen het hoe en waar en wanneer die Christus sou verskyn om die belofte van die testament te vervul.

Die Bybel is nie bedoel vir die engele nie. God gee sy Woord aan ons as mense. Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die nageslag van Abraham, dws oor die gelowiges, is Hy besorg. Hierdie woorde kom uit Hebreërs 2 waar die skrywer Psalm 8 verklaar en wys op die Mens na wie verwys word. Hy wat skaars minder as die engele geword het. Hy wat Sy heerlikheid neergelê het, om aan mense gelyk te word.

Dit is hierdie wonderlike evangelie, die Blye Boodskap wat ons vandag in ons eie taal mag ontvang en lees en daaruit naspeur wie die Christus is. Die splinternuwe 2020 direkte vertaling word vandag in gebruik geneem na baie jare se harde werk.

Ons hoop en vertrou dat elkeen nie net die nuwe vertaling van die Bybel sal hou op die rak as vertoonstuk nie, maar dat hierdie woorde ingedrink, ingeasem en oordink mag word. Want hierdie woord word aan ons gegee sodat ons sal leer ken wie Hy is en wat Hy doen. Hy lê Sy woord in ons harte en messel dit vas deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees dan in elkeen se hart strome van lewende geloofswater vloei deur ywerige Bybelstudie om geloofswaarhede keer op keer te herbevestig. Dan is ons toegerus om aan gewillige luisteraars in gehoorsaamheid aan Mat 28:19 hierdie nuwe lewe in Christus te getuig sodat daar ook lewe in hulle dooie harte kom en God daardeur die lof en eer ontvang.

Lourens Venter (vdm)