Wat en Waarom

WAT IS ‘N KLEINGROEP?

Kleingroepe is ‘n vrywillige saamgroepering van mense, in gehoorsaamheid aan die opdragte van God, met ‘n gemeenskaplike Goddelike doel, toegewyd aan God-drie-enig.

WAT MOET IN ‘N KLEINGROEP GEBEUR?

  • Verantwoordelik vir/aan mekaar(liefde en tug)

  • Elke lid moet tuis voel

  • Onderlinge gemeenskap/verhoudings

  • Begeleiding tot geestelike groei

  • Gerig op gemeente

  • Gerig op uitbreiding van die Koninkryk

  • Genade, gee, ontvang en beleef

  • Groei (geestelik en in getalle) en vermenigvuldig

  • Gawes word geïdentifiseer, ontwikkel en gebruik binne en buite die groep

  • Goeie rentmeesterskap van tyd, geld en besittings