Skriflesing: Mattheus 27:32-54; Hebreërs 10:1-25 (1953)
Teksvers: Mattheus 27:50-51a

Die doel van die kruisiging word vir ons geopenbaar toe God self die voorhangsel na die allerheiligste skeur. Die doel was dat ons toegang mag hê tot onse God. Ons Here Jesus Christus is die vervulling van die skadu’s van die tempel. Hy is vir ons verskeur, sodat ons deur Hom kan gaan na ons Vader. 

Ons het die opdrag om nou te leef in die teenwoordigheid van God die Heilige Gees, in die allerheiligste. Daar kan ons leef sonder vrees en met groot vrymoedigheid, omdat ons gereinig is in Christus se bloed.