Skriflesing: 1 Samuel 16 (2020)
Teksvers: 1 Samuel 16:7

As mense is ons geneig om met die eerste oog opslag ‘n opinie te vorm. 

Sommige mense maak onmiddellik ‘n indruk op ons met hoe hulle lyk. Hierdie indruk is egter nie altyd ‘n getroue weerspieëling van die werklikheid nie. 

Samuel kry die opdrag om na Isai se huis te gaan om ‘n nuwe koning te salf, en met sy eerste indruk van Eliab, dink hy hier staan die nuwe koning. 

Maar die HERE kyk anders as mense.