(Bron: Feenstra, JG 1986 p244) 

Hoekom vier ons vandag die heilige Nagmaal? Wat is die betekenis van die Nagmaal en waarop dui die brood en die wyn? Die Heidelbergse Kategismus behandel die Heilige Nagmaal en wel in Sondag 28-30 so ook die Nederlandse Geloofsbelydenis, art 33,35 

Om hierdie vrae te antwoord en tot dié belydenis te kan kom, was daar ’n heftige stryd tydens die Reformasie gevoer oor die betekenis van die heilige nagmaal. Die opdrag het tog van Jesus Christus self gekom om nagmaal te vier en Hy het gesê: “Dit is My liggaam en dit is My bloed!” Die woordjie “is” kan verskillende betekenisse hê wat dui op verskillende opvattings van die verstaan van die brood en die wyn. Bv. Wanneer ek ’n foto van ’n olifant bekyk, kan ek sê: “Dit is ’n olifant!” Terwyl dit eintlik ’n foto van ’n olifant is. As Jesus dan sê van die brood: “Dit is my liggaam!” wat beteken dit? 

1 Die Roomse kerk leer die transubstansiasie. 

Volgens hierdie siening moet die woordjie “is” letterlik verstaan word en verander die brood letterlik in die liggaam van Christus en die wyn letterlik in die bloed van Jesus Christus. 

2 Luther leer die konsubstansiasie. 

Luther het nie geheel en al met die Roomse nagmaalbeskouing gebreek nie. Volgens hom verander die brood en wyn wel nie in die liggaam en bloed van die Here nie, maar die liggaam en bloed “is” daarin. Soos water in ’n spons is, so “is” Christus in die brood en wyn. 

3 Zwingli leer die figurasie. 

Uit reaksie teen Rome het hy te ver gegaan en gesê dat ’n mens die woordjie “is” heel gewoon moet opvat en in die nagmaal slegs ’n gedagtenismaal moet sien. Soos ons dan op ons verjaarsdag ons geboortedag herdenk, so herdenk die kerk by die nagmaal slegs die lyding en sterwe van die Here. 

4 Calvyn leer die sakramentele betekenis van die Nagmaal. 

Calvyn leer dat die brood en wyn tekens maar ook seëls is van die liggaam en bloed van Jesus. Christus is na sy Godheid, majesteit genade en Gees by die nagmaal teenwoordig. Dit is sakramenteel. Dit is tekens en seëls. Die betekenis is heilig. Daarom moet ons dit met die grootste respek en eerbied en verantwoordelikheid in die geloof gebruik. 

Verlossing het nie goedkoop gekom nie. Daar is ten duurste voor betaal met die bloed en die liggaam van ons Here Jesus Christus. Daarom moet ons dit met ’n opregte geloof, in die regte gesindheid tot versterking en opbou van ons geloof gebruik. 

Ds. Gerrit