Nuus

(Last updated on Januarie 24th, 2022)

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank.  
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

“…die Here sal my onder sy sorg neem.” Ps 27:10

  • Fanie de Bruin sterk tuis aan na hy ’n pasaangeer ontvang het (A2—082 780 8759).  
  • Ruzell Vorster sterk tuis aan na diagnose en behandeling van skildklierkanker (A16—064 759 9366).
  • Bets Kotze ondergaan die week ʼn heupoperasie in ZA hosp (C5—072 345 8304).
  • Pieter Rottier sterk tuis aan na hy ʼn draai in die hospitaal gemaak het (A7—664 5310).
  • Meelewing word betuig met Alta Heystek en familie sowel as Magriet Erasmus (suster) na die afsterwe van Jan.

Lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra.

Geluk

Baie geluk aan al ons 2021 matrikulante met die mooi uitslae!!

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Katkisasie

Lees meer hieroor in die kommunikaatjie.

Navrae: Pieter van der Dussen 082 416 7188 / vddussenpieter@gmail.com

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/