Wyksusters

Wyksusters (Koördineerder: Magda van der Schyff 079 511 0196)
Daar is 51 wyke in die gemeente en die susters het dus 51 wyksusters nodig. Die enigste taak van die wyksuster is om dames in haar wyk te reël om tee te skink as dit haar wyk se beurt is om tee te skink. Elke wyk het ongeveer 3 teeskink beurte per jaar.
Kontak gerus vir Magda en word ‘n wyksuster en dra by tot die Koinonia van die gemeente.