Verversings tydens Begrafnisse

Kontakpersoon: Liesje Kuperus 083 481 1160

Die susters bedien tee en verversings tydens begrafnisse. Indien jy van hulp kan wees met die maak van eetgoed of die skink van tee kontak asb. vir Liesje in hierdie verband.