Omgee vir ons Senior Lidmate

Kontakpersoon: Riana Crafford 083 775 2405  en rc.crafford@gmail.com
Daar is baie geleenthede om diensbaar te wees vir mans en vroue in die versorging van senior lidmate. Elke lidmaat bo 80 word deur ʼn vrywilliger besoek wanneer hy of sy verjaar en ontvang ʼn geskenk wat deur die Diakonie aangekoop word.