Verswakte Bejaardes

Verswakte bejaardes (Koördineerder: Jeanette van der Bijl 083 564 1160)
Die susters ontferm hulle oor ‘n paar bejaarde lidmate wat nie meer in staat is om die eredienste by te woon nie. Indien jy geroepe voel om te help met hierdie besoeke kontak asb. vir Jeanette.