Verjaardae –  Lidmate ouer as 80 jaar

Verjaardae –  Lidmate ouer as 80 jaar (Koördineerder: Riana Crafford 083 775 2405)
Lidmate ouer as 80 jaar word met hul verjaarsdae met ‘n geskenk van die diakonie af bederf. Ons benodig nodig om hierdie geskenke uit te deel aan die lidmate wat ouer as 80 jaar is. Indien jy aan een lidmaat wat ouer as 80 jaar is ‘n geskenk kan neem as hy/sy verjaar kontak asb. vir Riana.