Die Emmausgangers – Jesus het waarlik opgestaan

Skriflesing: Luk 24:1-35
Teksverse: Luk 24:30-34
Heid Kat Sondag 17 Vr en Antw 45

Vr. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
Antw.
Ten Eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin, Sodat Hy ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak.
Ten Tweede word ons nou deur sy krag tot ’n nuwe lewe opgewek.
Ten Derde is die opstanding van Jesus vir ons ’n betroubare waarborg van ons salige opstanding.

Laai af