Senior Funksie

Senior funksie (Koördineerder: Riana Crafford 083 775 2405)
Jaarliks bied die susters saam met die diakonie ‘n funksie aan vir lidmate ouer as 65 jaar.