Sola Scriptura!

Skriflesing: 2 Samuel 23:1-17 [Efes 6:10-17 en Heb 4:12]
Teksvers: 2 Samuel 23:10

Wat is jou opinie oor die strydvraag in die susterskerke? Wat dink jy van genadedood? Hoe voel jy oor die nuwe wysies? Wat sê jy van aborsie? So gaan die gesprekke tussen ons mense. So al asof dit werklik saak maak wat my en jou opinie is. Wat saak maak is wat God van die groot vrae van ons lewe sê! En Hy sê dit in sy Woord. Die Heilige Skrif. Die Bybel. Die geïnspireerde Woord van God. Die enigste Kanon. Die maat-reël van ons geloof.
Die vraag in ons gesprekke behoort dus te wees: Wat sê God oor al hierdie dinge? Wat sê die Woord, die Bybel hieroor en daaroor. Dan sal die proses begin waar ons en die die Bybel één word. Ons sê en doen dan, net wat die Here wil/sê! En dit is waaroor dit eintlik in ons tema en in die Woordbediening vanoggend handel. Sola Scriptura. Alleen die Woord!

Laai af

Wat beteken dit om ’n dissipel van Jesus te wees?

Skriflesing: Luk 14:25-35 (1953-vertaling)
Teksvers: Luk 14:26,27

 1. Dissipelskap is nie opsioneel nie. Wanneer Jesus oor dissipelskap praat, draai Hy om en praat met die groot menigte. Dit beteken dat nie net sekere gelowiges nie, maar dat elke gelowige oral en altyd ’n dissipel van Jesus moet wees.
 2. Dissipelskap verander jou agenda. Jesus moet die voorkeur in ons lewe kry. Gelowiges leef nie vir hulle eie agenda nie, maar vir God se agenda.
 3. Dissipelskap is ’n verbintenis. Elke gelowige moet weet dat dit opofferings vra om Jesus te volg. Dissipelskap vra dat gelowiges die somme maak om Hom te volg, en die verbintenis maak om dit te doen.
 4. Dissipelskap maak ’n verskil in die wêreld. Om ’n verskil te maak in die wêreld moet gelowiges nie soos sout wees wat gemeng is met onsuiwerhede nie. Ons moet nie gemeng wees met ons eie idees of ’n wêreldse agenda nie

Laai af

Om die goeie te kan geniet is ’n gawe van God.

Skriflesing: 1 Tim 6:3-21; Spr 30:7-9; Pred 3:11-13
Teksvers: 1 Tim 6:6-10; 17-19; Spr 30:7-9; Pred 3:13

“Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is Hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. So hou Hy die verbond in stand wat Hy met ‘n eed aan jou voorvaders beloof het. So is dit nou nog.” Deut 8:18
Ons standaard van lewe vandag, sou sekerlik as skatryk beskou gewees het in Timoteus se lewe.
Dit is moontlik om:

 • in hierdie lewe ryk te wees en in die hiernamaals arm,
 • in hierdie lewe arm te wees en in die hiernamaals ryk,
 • in hierdie lewe ryk te wees en in die hiernamaals ryk,
 • in hierdie lewe arm te wees sowel as in die lewe hierna arm te wees.

Ons gaan na vier sake kyk:

 • Wees nederig met wat jy van God ontvang het.
 • Vertrou op God en nie op rykdom nie.
 • Geniet wat God aan jou gegee het.
 • Gebruik wat jy ontvang het tot voordeel van jou medemens

Laai af

Dankbaarheid teenoor God word geopenbaar in goeie werke!

Skriflesing: Mat 5:13-16
Teksvers: Mat 5:16
Mat 5:13 “Julle is die sout vir die aarde…” Sout het net waarde as dit vars en bruikbaar is.
Mat 5:14 “Julle is die lig vir die wêreld….” Lig moet diensbaar wees anders word dit weggesteek en is onbruikbaar.
Mat 5:16 “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”
Ons gaan vanaand na drie sake kyk:
1 Dankbaarheid word openbaar in goeie werke.
2 Dankbaarheid word openbaar in ’n nuwe lewe.
3 Dankbaarheid word openbaar in die verheerliking van God.

ALLES TEN GOEDE!?

Skriflesing: Rom 8:22‑30 en 31‑39
Teksvers: Rom 8:28
Ons leef in ‘n aksie/spanningsvolle tyd. Dinge is aan die gebeur. Mooi dinge en ook vreesaanjaende dinge: Ons hoor byna daagliks van oorloë en die verskrikkinge daarvan. Ook hier by ons is daar die bloedvergieting en
geweld en misdaad. Van besoedeling tot die pestilensies van ongeneeslike siektes, van kindermolestering tot gruwelike korrupsie, van misdaad tot openbare geweld, van valse profete tot ondermyning van alles wat Christelik is, van die selfsugtige eie ‑ ek wat net roem vir homself soek tot magspel van die politici en geldmagnate van ons tyd. En dan is daar nog die daaglikse katastrofes van u persoonlike lewe… Wat hou dit alles nog vir ons en ons
kinders in?