Ons krisisse is God se geleenthede

Skrifgedeelte: Daniȅl 2
Teksvers: Daniȅl 2:17-19

Onredelik, onrealisties en onmoontlik is die eis van koning Nebukadnesar. Vir die mens onmoontlik. Vir die Here is alles moontlik. Hy ken ons gedagtes nog voordat dit by ons opkom. Hy weet alles van ons. Hy is in beheer.
Mag jy die jaar 2018 met al sy krisisse in die geloof aanpak. Sien die Here se beheer raak, wanneer die onmoontlike van jou verwag word. Wat vir die mens ‘n krisis is, is vir God ‘n geleentheid.
Mag jy weet dat Hy in beheer staan van jou lewe.

Afrikaanse diens

God verander die wêreld deur sy kinders

Skrifgedeelte: Daniȅl 1
Teksverse: Daniȅl 1: 8

Daniël word deur die Here bemagtig om getrou te bly aan die Here en homself. Die druk is altyd daar om ons te probeer verander.
Ken jy die krag van die Here waar Hy deur sy Gees sy kinders gebruik om mense en omstandighede te verander? Elkeen van ons is instrumenteel in god se Hand. Hy gebruik ons waar en soos Hy wil tot sy eer.

Laai af

Die Here gaan saam in 2018!

Lees: Jesaja 52:1-12
Teks: Jesaja 52:11,12

Om die nuwe jaar van 2018 te betree vra van ons om net op die Here te vertrou. Dit sal egter ook kos dat ons onthou wie en wat ons nou eintlik is: Ons het ‘n nuwe identiteit in Christus ontvang. Ons is sy volk. Ons is sy bruid. Hy kom ons haal. Ons berei ons voor vir sy koms. Die jaar 2018 gaan die Here ons die geleentheid gee om ons werklik voor te berei, sodat ons gereed is vir sy wederkoms.

Laai af