God se Koringkorrelplan! Jesus Christus is die Koringkorrel wat vir ons geplant is sodat ons kan lewe!

Skriflesing: Joh 12:20-36
Teksvers: Joh 20:23,24,28

Jesus Christus vergelyk Homself met ‘n koringkorrel wat vir ons geplant is, sodat deur Sy sterwe, daar vir ons lewe kan wees!
Ons gaan na drie sake kyk:
1 ’n Koringkorrel se doel.
2 ’n Koringkorrel gaan dood.
3 ’n Koringkorrel, vermeerder, tot baie are en koring.

Laai af

God se Naam is heilig en moet altyd met eerbied gebruik word

Skriflesing: Kol 3:1-17
Teksvers: Kol 3:17; Fil 2:9-11; Lev 24:15,16; Lev 5:1; Deut 6:13; Jak 5:12
HK Sondag 36+37

In die hedendaagse tyd word daar min betekenis aan Name gegee. Baie mense kies vir hulle kinders net ’n mooi naam of ’n naam waarvan hulle hou. Maar in die antieke wêreld was ’n naam van die allergrootste belang. God het selfs in die Bybelse tyd mense se name verander weens ’n belangrike gebeurtenis of vanweë ’n nuwe roeping of verhouding waarin hulle gestaan het. As Christene dra ons die naam van Jesus Christus. Die naam Christen kom drie keer voor in die Bybel, Hand 11:26; Hand 26:28; 1 Petr 4:16. Jesus Christus se Naam is verhewe bo elke Naam. Fil 2:9-11.

Hebreeuse name waarmee God Homself aan ons openbaar.

El of Elohim – Skepper en Onderhouer God – Gen 1

Jehova Elohim – die HERE God – Gen 2

El Schaddai – die Almagtige God – Gen 17:1

Edonai – God die Sterke. – Jes 1:24

Jehova – Ek is wat Ek is. – Ex 3:14

Jehova Sebaoth – Here van die leërskare. – 1 Sam 4:4

Laai af

Vergeet? Nooit!

Skriflesing: Psalm 22 en 77; Jesaja 49; Rom 8:18-25
Teksvers: Jesaja 49:14-16

Mens kry die idee dat God jou vergeet het veral as dinge in jou alledaagse lewe sleg gaan. As ek na ander worstelaars luister, soos byvoorbeeld Asaf in Psalms 73 en 77, dan is dit selfs nie so ‘n vreemde idee nie.
En tog kom Asaf by ‘n beter konklusie uit as sy aanvanklike idees. Emosie neem soms die rede so weg dat jy nie lekker gedink kry nie… en dan kom ons twyfelmoedige gees en vertel ons selfs dat ons dalk vergeet kan word. Ons voel so alleen. Is dit soos ons voel of moet ons dalk ons gevoelens onderwerp aan die woord en o-penbaring van God?

Laai af

Tweede gebod: EIEWILLIGE GODSDIENS!

Skriflesing: Num 4: 1-6,15-20; I Sam 4:1-11; II Sam 6:1-11; I Kron 15:11-15; Kol 2:20-23 en Op 3:20
Teksvers: II Samuel 6:6-9
HK Sondag 34 en 35

In HK Sondag 34 en 35 word die eerste twee Gebooie behan-del. Die Eerste gebod handel oor Wie alleen aanbid moet word. Afgode is taboe. Daar is net een Here en Hy is God. Die Twee-de gebod handel dan oor HOE hierdie God aanbid wil word. Nie deur die eiewillige maak van beelde nie maar liewer deur te luister na sy Woord en te probeer om liewer beeld van God te wees as om beelde te maak.
In die Skrif kry ons te make met die profete wat waarsku teen die eiewillige godsdiens van die mens. Die goue kalf was ’n voorbeeld. Ons eredienste en aanbiddingswyses kan ook soms so eiewillig raak dat dit voor God geen waarde meer het nie. Ussa se dood was die gevolg van Dawid se onbedagsame eiewilligheid. Hy het nie met God rekening gehou nie. Christus wil nie buite staan nie. Kom ons nooi Hom binne, in ons lewens-liturgie in!

Laai af

Dis die laaste dae, bly weg van goddelose mense

Skriflesing: 2 Timoteus 3
Teksvers: 2 Timoteus 3:1 en 5

In die laaste dae sal daar mense wees wat hulle nie aan die gebooie en opdragte van die Here sal steur nie. Hierdie goddelose en selfgesentreerde mens kan ook die lewe vir die gelowiges moeilik maak. Mense se onbybelse, selfgesentreerde lewe en goddelose gedrag maak die lewe vir ‘n gelowige al hoe moeiliker.
Tog is dit wonderlik dat die Here in die laaste dae, ten spyte van swaarkry, aan ons hoop gee. Teen alles in, bly ons hoop en vertrou dat die Heilige Gees mense tot inkeer en bekering sal bring. Ten spyte van swaarkry, kan niks die vreugde in die Here van ons kom wegneem nie. Daarom roep die gedeelte ons op om weg te bly van mense wat goddeloos en selfgesentreerd lewe.
Mag jy die Here altyd eerste in jou lewe stel en ander mense altyd hoër ag as jouself. Weet verseker dat jy wat in die geloof volhard, eendag met die wederkoms van Jesus Christus die volle vreugde sal ontvang.

Laai af