Jesus Christus gee intens om vir sy mense

Skriflesing: Mat 14:22-33 (Mark 6:45-52; Joh 6:16-21)
Teksvers: Mat 8:27; Mat 14:33

Jesus is Here oor die hele Skepping. Jesus is alwetend, ook wat elke oomblik van die dag met ‘n mens gebeur. Ons lees in Jes 45:5-7:
“Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet dat daar buiten My geen God is nie; Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, Ek doen al hierdie dinge.” Jesus gee om vir sy mense. Hy loop nie op die see en laat Petrus op die see loop om ‘n blote wonderwerk te doen nie, maar dat sodat Sy Almag openbaar kan word en Hy deur sy versoeningswerk kan toon dat ons altyd na Hom toe moet gaan vir en lewe en om te lewe. Ons gaan na drie sake kyk:

  • Jesus loop op die see
  • Petrus loop op die see
  • Jesus “loop” in ons harte

Laai af

Ons krisisse is God se geleenthede

Skrifgedeelte: Daniȅl 2
Teksvers: Daniȅl 2:17-19

Onredelik, onrealisties en onmoontlik is die eis van koning Nebukadnesar. Vir die mens onmoontlik. Vir die Here is alles moontlik. Hy ken ons gedagtes nog voordat dit by ons opkom. Hy weet alles van ons. Hy is in beheer.
Mag jy die jaar 2018 met al sy krisisse in die geloof aanpak. Sien die Here se beheer raak, wanneer die onmoontlike van jou verwag word. Wat vir die mens ‘n krisis is, is vir God ‘n geleentheid.
Mag jy weet dat Hy in beheer staan van jou lewe.

Afrikaanse diens

God verander die wêreld deur sy kinders

Skrifgedeelte: Daniȅl 1
Teksverse: Daniȅl 1: 8

Daniël word deur die Here bemagtig om getrou te bly aan die Here en homself. Die druk is altyd daar om ons te probeer verander.
Ken jy die krag van die Here waar Hy deur sy Gees sy kinders gebruik om mense en omstandighede te verander? Elkeen van ons is instrumenteel in god se Hand. Hy gebruik ons waar en soos Hy wil tot sy eer.

Laai af