Die wat die Here minag, ontvang die oordeel van die Here

Skriflesing: Daniël 5
Teksvers: Daniël 5:22-28

Koning Belsasar het groot geword in die huis waar die Here vir koning Nebukadnesar met oneindige geduld gelei en gevorm het om tot volle geloofsoorgawe in Hom te kon kom.
Ten spyte van alles wat koning Belsasar gesien, gehoor en beleef het, het hy onverskillig teenoor die Here gestaan. Vandaar dan dat die Here so drasties optree teenoor hom. Die wat weet, die wat tot kennis van die Here gekom het en dit nogtans verwerp, sal die oordeel van die Here ontvang.
Jy het nog geleentheid om jou saak met die Here reg te maak. Mag die Heilige Gees jou lei om die Here met volle oorgawe en vreugde te dien.

Laai af

Broers en susters in/van die Here Jesus!

Skriflesing: Romeine 8:14-17
Teksvers: Romeine 8: 15,16

Hoekom sou ek vir jou omgee? Waarom sou ek vir enige iemand anders omgee? Ek het genoeg moeilikheid van my eie…
Miskien is dit so dat ons genoeg probleme het, maar die Here het ons in verhoudinge geskape sodat ons mekaar kan help en bystaan. Dan word groot probleme makliker opgelos.
God gee so baie vir ons om dat Hy ons grootste nood raakge-sien het en ons as sy kinders aangeneem het. En nou is ons, soos Jesus, kinders van die grote God. Hy gee ons aan me-kaar. Ons is nou broers en susters van Jesus en so ook van mekaar. Ewige familie!
Ons het mense wat vir ons omgee! En ons gee vir hulle om!

Laai af

Die Here bring die mees geharde mens tot inkeer

Skrifgedeeltes: Daniȅl 4
Teksvers: Daniȅl 4:35

Dit kan so maklik gebeur dat ons iemand kan afskryf. Ons kan dink dit is onmoontlik om iemand se hart te verander wat sonder die Here lewe. Tog kom die Here om ons hier te leer dat Hy die hart en lewe van die magtigste koning draai om tot inkeer te kom en te bely dat al die mag en die eer en die heerlikheid aan die Here alleen toekom.

Kom ons bid vir ons leiers en vir mense wat ons al afgeskryf het om tot ware inkeer en bekering te kan kom. Kom beleef weer die Here se groot mag en krag en liefde vir verlore mense.

Laai af