Vrygekoopte Christine bedien mekaar in nederigheid

Skriflesing: Joh 13:1-17
Teksvers: Joh 14-16

Jesus het in sy tyd op aarde so baie aan die mense geleer en vertel aangaande die lewe voor God as gelowiges op aarde. Daar is soveel gelykenisse wat Hy gebruik het om aan die mense die waarheid van liefde en diensbaarheid te leer.
In die gedeelte van Johannes vind ons net so ʼn gedeelte, maar hier is geen verhaal of gelykenis nie! Jesus is steeds die Leer-meester en ook die voorbeeld aan die dissipels op die vooraand van sy kruisiging. Dit word vir ons duidelik hoe belangrik diensbaar-heid en naasteliefde vir die koninkryk van God is. Moet nie hierdie opdrag van Christus ligtelik opvat nie!

Laai af

Vader, Seun en Gees, Drie-Enig is U o Here!

Skriflesing: Johannes 14
Teksvers: Johannes 14:23 en 24
HK: Sondag 8

Ander Skrifgedeeltes om te kan lees: Hand 2: 14-36; Deuteronomium 6:4; 1; Die Vader is God = Johannes 6:27; Die Seun is God: 1 Johannes 5:20. Die Heilige Gees is God: Handelinge 5:3-4; Romeine 8:9;
In Sondag 8 word daar gekyk na die Apostoliese Geloofsbelydenis (Die twaalf artikels) se indeling.
Die twaalf artikels word in drie dele verdeel, nl die eerste deel wat oor God die Vader en ons skepping handel; die tweede deel handel oor God die Seun en ons verlossing; en die derde deel handel oor God die Heili-ge Gees en ons heiligmaking.
Die Bybel stel dit duidelik dat daar nie net een, enige Goddelike Wese is. Tog praat ons van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is so omdat God Hom so in sy Woord aan ons geopenbaar het dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is.

Laai af

Sola Scriptura: REFORMASIE RED JOU VAN SY OORDEELSWOORD

Skriflesing: Op 2:12-17; Heb 4:12,13
Teksvers: Op 2:16

Pergamum is ‘n dorp in Klein Asië, vandag bekend staan as Bergama in Turkye. Die stad is bekend vir sy hospitaal, die Asclepion, asook die Akropo-lis waar daar verskeie afgodstempels en altare was. Almal in die dorp is na die verskeie funksies by hierdie plekke uitgenooi en moes jy maar “saamspeel” anders is jy uit die gemeenskap verstoot. Dit sou ‘n knou kon wees vir jou besigheid of jou status.
Die verwyt van ons teksgedeelte is dat sommige mense juis aan hierdie “saamlopery” meegedoen het en so van die waarheid afgedwaal het.
Jesus roep sy kerk op tot voortdurende reformasie, anders sal ons te doen kry met “die swaard van sy mond”… en die swaard is die Woord van God! Christus sal oordeel volgens sy Woord.
Na wie se uitnodigings luister jy?

Laai af

Die bron van my nuwe lewe – liefde uit God gebore!

Skriflesing: I Johannes 4:7-21
Teksvers: I Johannes 4:8

God is liefde …
Hoeveel troos het jy nie al self geput uit hierdie waarheid nie?
Maar nie net vir jou persoonlik nie. Ook vir die hele liggaam, die ware kerk van die Here. God is liefde!
Misverstande moet mens egter ook in ag neem:
• God is liefde, maar liefde is nie God nie.
• God is liefde. So, ek kan maar maak wat ek wil.
• God het alle mense altyd op dieselfde wyse en manier lief.
• God se liefde beteken dat alle mense hemel toe gaan.

Laai af