Kan God nie maar net die sonde oorsien nie?

Skriflesing: Sefanja 1
Teksvers: Sefanja 1

Die verwronge beeld wat ons van God het kom van ons eie ervaring van ouerskap. Hoeveel keer het jy nie maar net jou kind se stoutigheid oorgesien nie…? Hoe gereeld draai jy maar net weg (turn a blind eye), en maak of jy nie gesien het nie! Om te straf is immers nie lekker nie. Kinders, hoe ge-reeld het jou ouers nie al jou verskoon sonder dat jy vergifnis gevra het nie! Of sommer net nie gestraf nie, en dan dink ons dis ware ouerliefde.
Spreuke leer ons daarteenoor dat ‘n vader wat sy kind liefhet hom wel tugtig! Liefde spaar die roede nie! Maar tog wil ons liewer dat God ons sommer-so oorsien. So is Hy nie. Hy is die Heilige, die Regverdige, die Almagtige, die ewige God van heerlikheid. In sy wese kan Hy die sonde geensins verduur nie. Straf sal Hy… en Hy gaan ewig straf… want Hy moet… Hy is God. En daarom het ons troos nodig: Genade wat alleen in Christus te vinde is.

Laai af

God se Koringkorrelplan! Jesus Christus is die Koringkorrel wat vir ons geplant is sodat ons kan lewe!

Skriflesing: Joh 12:20-36
Teksvers: Joh 20:23,24,28

Jesus Christus vergelyk Homself met ‘n koringkorrel wat vir ons geplant is, sodat deur Sy sterwe, daar vir ons lewe kan wees!
Ons gaan na drie sake kyk:
1 ’n Koringkorrel se doel.
2 ’n Koringkorrel gaan dood.
3 ’n Koringkorrel, vermeerder, tot baie are en koring.

Laai af

God se Naam is heilig en moet altyd met eerbied gebruik word

Skriflesing: Kol 3:1-17
Teksvers: Kol 3:17; Fil 2:9-11; Lev 24:15,16; Lev 5:1; Deut 6:13; Jak 5:12
HK Sondag 36+37

In die hedendaagse tyd word daar min betekenis aan Name gegee. Baie mense kies vir hulle kinders net ’n mooi naam of ’n naam waarvan hulle hou. Maar in die antieke wêreld was ’n naam van die allergrootste belang. God het selfs in die Bybelse tyd mense se name verander weens ’n belangrike gebeurtenis of vanweë ’n nuwe roeping of verhouding waarin hulle gestaan het. As Christene dra ons die naam van Jesus Christus. Die naam Christen kom drie keer voor in die Bybel, Hand 11:26; Hand 26:28; 1 Petr 4:16. Jesus Christus se Naam is verhewe bo elke Naam. Fil 2:9-11.

Hebreeuse name waarmee God Homself aan ons openbaar.

El of Elohim – Skepper en Onderhouer God – Gen 1

Jehova Elohim – die HERE God – Gen 2

El Schaddai – die Almagtige God – Gen 17:1

Edonai – God die Sterke. – Jes 1:24

Jehova – Ek is wat Ek is. – Ex 3:14

Jehova Sebaoth – Here van die leërskare. – 1 Sam 4:4

Laai af

Vergeet? Nooit!

Skriflesing: Psalm 22 en 77; Jesaja 49; Rom 8:18-25
Teksvers: Jesaja 49:14-16

Mens kry die idee dat God jou vergeet het veral as dinge in jou alledaagse lewe sleg gaan. As ek na ander worstelaars luister, soos byvoorbeeld Asaf in Psalms 73 en 77, dan is dit selfs nie so ‘n vreemde idee nie.
En tog kom Asaf by ‘n beter konklusie uit as sy aanvanklike idees. Emosie neem soms die rede so weg dat jy nie lekker gedink kry nie… en dan kom ons twyfelmoedige gees en vertel ons selfs dat ons dalk vergeet kan word. Ons voel so alleen. Is dit soos ons voel of moet ons dalk ons gevoelens onderwerp aan die woord en o-penbaring van God?

Laai af

Tweede gebod: EIEWILLIGE GODSDIENS!

Skriflesing: Num 4: 1-6,15-20; I Sam 4:1-11; II Sam 6:1-11; I Kron 15:11-15; Kol 2:20-23 en Op 3:20
Teksvers: II Samuel 6:6-9
HK Sondag 34 en 35

In HK Sondag 34 en 35 word die eerste twee Gebooie behan-del. Die Eerste gebod handel oor Wie alleen aanbid moet word. Afgode is taboe. Daar is net een Here en Hy is God. Die Twee-de gebod handel dan oor HOE hierdie God aanbid wil word. Nie deur die eiewillige maak van beelde nie maar liewer deur te luister na sy Woord en te probeer om liewer beeld van God te wees as om beelde te maak.
In die Skrif kry ons te make met die profete wat waarsku teen die eiewillige godsdiens van die mens. Die goue kalf was ’n voorbeeld. Ons eredienste en aanbiddingswyses kan ook soms so eiewillig raak dat dit voor God geen waarde meer het nie. Ussa se dood was die gevolg van Dawid se onbedagsame eiewilligheid. Hy het nie met God rekening gehou nie. Christus wil nie buite staan nie. Kom ons nooi Hom binne, in ons lewens-liturgie in!

Laai af