Datum of doel?

Lees: Jesaja 9; Galasiërs 3:21-4:7
Teksverse: Galasiërs 4:4,5

Kersfees is nie ’n oorspronlike Christelike fees nie. Dit kom van die vermenging van die heidense feeste waarin die son en maan en bome aanbid is. Tydens die verklaring van godsdiensvryheid wou Konstantyn die nominale christene tegemoet kom en is verskeie heidense feeste in die christelike geloof ingebring. Die sg. ‘datum’ van Christus se geboorte word die eerste keer op die Romeinse almanak in 354nC as 25 Des aangedui.
Ons moet dus baie versigtig wees met die wyse waarop en die rede waarom ons een dag in die jaar sou afsonder om die geboorte van die Here Jesus te gedenk, terwyl die Bybel nêrens sulke voorskrifte gee nie.

Laai af

JESUS: Hoe of wat noem jý Hom?

Skriflesing: Matteus 1:18-25
Teksvers: Matteus 1:21

Die Naam Jesus beteken Verlosser, Redder (Eng: Savior). Eintlik kom die Griekse woord: sōzō uit die militêre milieu en beteken om iemand (of selfs ‘n beleërde stad) uit diepe nood te red. Dit is ook gebruik in die seilvaart waar skepe in groot nood geraak het.

Jesus is ons Verlosser. So word Hy deur God genoem. So word Hy ook deur sy ouers en die mense genoem. Hoe noem jy Hom?

Laai af

Die Here is ons ewige Koning ten spyte van menslike kortsigtigheid

SKRIFGEDEELTE: 1 Samuel 12
TEKSVERSE: 1 Samuel 12:19-25

Reeds in 1 Samuel 8 het die Israeliete gesê dat hulle ook ‘n menslike koning wil hê, net soos die ander volke. Samuel was te oud volgens hulle om verder ‘n leier te wees. Die volk het verder vir Samuel gesê dat sy seuns nie goeie leiers was nie. Sy seuns het hulleself verryk ten koste van ander, het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Hierdie saak was vir Samuel werklik verkeerd gewees. Tog het die Here vir Samuel opdrag gegee om aan hulle versoek te voldoen. Ten spyte van die volk se dwaasheid, ten spyte van hulle verkeerde besluite, bly die Here egter getrou aan sy verbondsbelofte.
Mag jy in die keuses wat jy maak, die wysheid kry om naby aan die Here te bly en Hom meer te vertrou as jou eie insig.

Laai af

Die opgestane Christus maak geslote deure oop!

Skriflesing: Joh 20:11-31; 2 Kor 2:12-17
Teksvers: Joh 20:19, 26; 2 Kor 2:12,14

Geslote deure is nie ondeurdringbaar nie! Daar bestaan geen geslote deure vir God se genade in Jesus Christus nie, ook nie vir ‘n Evangelie wat op pad is om die wêreld te oorweldig nie! Geslote deure? Watter kan daar wees? Heidenwêreld?
Op die bestemde tyd het Jesus onder hulle kom staan, terwyl die deure nog gesluit was. Die Evangelie groei op ruïnes …
Paulus in II Kor 2 preek oor die Geopende deur vir die Evangelie! Hy getuig oor ‘n oop deur vir die Evangelie op die plek.
Die Evangelie word vandag nog verkondig in omtrent 2000 tale, op onmoontlike plekke. Die Evangelie van troos en hoop weerklink!
“So lief het God die wêreld gehad … “

Laai af