“Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe”

Skriflesing: 2 Kor 8,9
Teksvers: 2 Kor 9:7, 15

God se genade aan ons gemeente is onbeskryflik groot. God seën ons om alles in oorvloed te mag hê. 2 Kor 8:7 “Maar soos julle in alles oorvloedig is—in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons—sorg dat julle ook in hierdie liefdedaad oorvloedig is.” Die genade om te gee is ‘n gawe van God. God se onuitspreeklike gawe aan ons was Jesus Christus wat self God is, wat alles besit, alles in die hemel en op aarde, Hy het twv ons arm geword, alles prysgegee om op aarde te betaal met sy liggaam en bloed. Paulus gee nie ‘n opdrag v8 dat ons dankoffers moet gee nie. God verwag nie van iemand om te gee wat hy nie het nie. God verwag net dank-baarheid van ons. 2 Kor_9:7 Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.” Mag ons nooit as gemeente ophou om God te dank nie. Mag ons nooit ophou om as gemeente uit te deel aan ander gelowiges, ander gemeentes, ander mense nie. Mag ons met blymoedigheid deel wat God aan ons toevertrou.

Laai af

Waarom is daar rampe?

Skriflesing: Lukas 13:1-9; Filippense 3:12-14
Teksvers: Lukas 13:1-9

Waarom val die loopbrug by Hoërskool Driehoek vier kinders dood en laat verskeie met ernstige beserings en gevolge in die hospitaal?

Slegte dinge gebeur daagliks. Soms met jouself en soms hoor of lees jy daarvan in die nuus. Die dinge herinner ons op ‘n harde manier daaraan dat ons in ‘n stukkende wêreld woon. ‘n Wêreld wat smag na redding en verlossing. Ook gelowiges sug saam met die wêreld, maar doen dit met die vaste hoop op die genade van God.

Hoe moet ons die nuus verwerk en die tragedies van ons dag verstaan? Wat sou Jesus antwoord op sulke hoekom-vrae?

laai af

Gewete

Wie het nie al geworstel in sy hart?

Moeg gewroeg en hartseer?

Die gewete wat jou agtervolg!

Die onsigbare oog wat jou vervolg!

Gewete is goed as jy reg doen,

maar is hard op jou as jy verkeerd doen.

Vanuit die hart die daad,

of dit reg of verkeerd is.

Gewete volg jou soos ‘n skaduwee.

Dit is die onsigbare oog wat jou dophou.

Getuie op jou voetspoor…

Dit kyk of jy nie ontspoor.

My gewete soek na kennis en vertroue.

Waar het ek verbrou?

Watter plek het ek gebou?

Met die gewete word gevra na goed en kwaad.

Die gewete in God is om saam te weet.,

geanker om nie gewetenloos te wees.

God moet my bewaar van gewetenloosheid,

Om nie te handel in liefdeloosheid.

In die gewete word gegroei na God’s beeld.

Wanneer sal ek dit bereik?

Wie sal bepaal die rus is finaal klaar?

Net God weet, geloofd sy God!

Dr Kobus Erasmus (Predikant van die Gereformeerde kerk Volksrust)