Die regte menseregte!

Skriflesing: Heb 4:12-5:10
Teksvers: Hebreërs 4:15,16

Menseregtedag. 21 Maart. Die herdenking van die dag toe 69 mense se reg om te lewe hulle gruwelik ontneem is tydens die Sharpeville-opstande in 1960 (180 mense is ook gewond toe polisie op ‘n skare losgebrand het. ʼn Week vantevore is 9 wit en swart polisieman-ne wreed deur ʼn oproerige skare gemartel en vermoor, en landwyd was daar soortgelyke gruweldade). Ons dink onwillekeurig aan die Lonmin-tragedie van onlangs. Mag die Here hierdie lieflike land van ons tog van hierdie gees van geweld bewaar en weer vrede en liefde herstel tussen alle mense in ons vaderland.
Dink ons egter na oor mense se sogenaamde “regte” en ons beskou dit deur die oog van ons werklike geskiedenis, dan het elke mens net een fundamentele reg: Die reg om vir ewig verlore te gaan! Die sonde het skeiding gebring tussen mens en die lewende God! Sonde het die dood gebring. Dooies het geen regte nie!
As God dan tydens die paasfees in Jerusalem sy Seun sonder enige regte aan ‘n vloekhout laat sterf, dan verdien Hy vir ons die reg om met nuwe vrymoedigheid na die troon van God te gaan.

Laai af

Hoekom vergelyk God ons met sout en lig?

Skriflesing: Mat 5:13-16; Mark 9:50; Luk 14:34,35
Teksvers: Mat 5:13-14a

Daar is verskeie Afrikaanse idiome oor sout en lig.

  • Is jy jou sout werd?
  • Het jy jou sout verdien?
  • Ek neem dit met ’n knippie sout!
  • Om ’n sak sout saam op te eet!
  • Daar brand ’n lig in die wapad!
  • Elke donker wolk het ’n silwer randjie!
  • Groot lantern, weinig lig!

En tog staan daar in ons teksvers:

  • “Julle is die sout vir die aarde.”
  • “Julle is die lig vir die wêreld.”

Laai af

‘n Dubbele eed bevestig die groot vreugde van die toekoms

Skriflesing: Daniël 12
Teksvers: Daniël 12:1-7

‘n Tyd gaan nog aanbreek waar die gelowiges gesuiwer, gereinig en gelouter sal word. Die goddeloses sal egter goddeloos bly en hulle sal nie wil hoor of verstaan watter verskriklike tyd vir hulle nog sal aanbreek nie. Daarteenoor sal die Heilige Gees die verstand en hart van die gelowiges verhelder om te verstaan en moed te hou.
Na hierdie tyd van ongekende benoudheid, swaarkry en vervol-ging net voor die koms van Jesus Christus, sal elkeen wie se naam in die boek van die lewe opgeskrywe staan, groot vreugde beleef.
Dooies sal uit die dood opstaan. Sommige sal uit die dood opstaan tot die ewige lewe en sommige sal uit die dood opstaan tot groot smaadheid, iets wat vir ewig afgryslik sal wees.

Laai af