Eenmaal ‘n kind van God, altyd ‘n kind van God: Waar of vals?

Skriflesing: 1 Petrus 5:10
Teksvers: 1 Petrus 5:10

Kan dit wees dat iemand verlore kan gaan wat werklik tot geloof in die verlossing in en deur Jesus Christus gekom het? Paaie loop uiteen in die geloofswêreld oor volkome geloofsekerheid en blywen-de geloofsekerheid. Waarom is daar uiteenlopende beskouinge oor geloofsekerheid? Die rede kan gesoek word in die verskil in beskou-ing oor Wie God is en in die beskouing oor wie die mens is, asook waartoe die mens in staat is na die sondeval.

Is daar iets goeds in die mens self? Is die mens in homself in staat om in die geloof enduit te kan volhard? Of is dit eerder God wat met die gelowiges enduit volhard?

Het jy geloofsekerheid? Op grond waarvan het jy hierdie sekerheid? Of aan die ander kant wat is dit wat jou laat twyfel?

Laai af

 ELJADA HUIS

Boekenhoutkloofstraat 949, Claremont
012 377 0503 / 060 984 0809(An) / 079 377 5711 (Petro)
eljadahuis@mweb.co.za / www.eljadahuis.weebly.com
Bankbesonderhede: Eljada Huis, Standard Bank, Montana,
Marketlink spaar, 044396058, Bankkode 051001
***********************************************************

6 September 2018(14)

Goeiemôre Almal,

Waarlik ‘n voorreg om met ander te gesels oor die Here en wat Hy vir ons doen. Hierdie was ‘n dolle week van dink en doen en dankbaarheid onbeskryflik groot.

Maandag het ons gaan patats laai in East Lynn waar bykans 14ton afgelaai is. Bevoorreg soos altyd het ons ook ‘n uitnodiging ontvang om te gaan haal soveel ons wil. Dadelik het elke individu en ander instansies se name in my kop gerol om seker te maak dat soveel moontlik ander swaarkry mense ook voordeel kan trek. Hierdie onbekende donateur het hierdeur ontelbare mense ‘n stukkie kos op die tafel gegee. Eljada Huis het 40kg verwerk en gevries en verder vir bykans 500 mense kon gee. Dit is nogal die pienk patat en gevul met baie meer vitamines as die wit een. Selfs my hondjies het van die afval stukkies begin vreet en dit baie geniet. Ja wanneer die nood op sy hoogste is tree God self in om te voorsien. Ons dank Hom daarvoor.

Ons opedag verlede Saterdag het weer ‘n heerlike kuier oggend geword en ek wil elkeen wat hier was weereens bedank vir die moeite wat hulle gedoen het. Om met medegelowiges oor die Eljada Huis te praat is altyd vir my die hoogtepunt van elke dag. Om ook vir almal wat betrokke is deur veral gebed, kos, kontant, klere en ander lewensmiddele wil ek my opregte dank uitspreek.

Ons het ‘n skootrekenaar gekry en was die man se oë vol trane toe ek hom vertel. Hulp vir die jongman wat verder wil studeer wat nie kan verstaan dat ons soveel het om te gee net omdat ons in volkome afhanklikheid leef en werk hier nie. Ek het vir hom gesê dat solank dit nodig sal wees vir hom om sy studie te voltooi sal ons hulle ondersteun met kos, klere en ander behoeftes en die onbegryplikheid in sy oë wat met trane gevul was het my weer laat besef hoe groot ons God is. Dankie Vader. Amen

Ons was gister by oom tandmaker en die 4 wat hy na gekyk het moet nou eers tande laat trek en stop en skoonmaak voordat hy kan begin. Ek sal julle op hoogte soos die behoefte vir die maak van die tande en draadjies verbykom. Dankie reeds daarvoor.

Ons dogter is baie goed versorg vir haar leirskapskamp in Oktober en wil ek aan die onbekende borge weereens my dank uitspreek.

Ons het ‘n groot behoefte aan klere vir die Koningskinders by GK Daspoort. Saterdag 15 September is daar ‘n werwingsdag om meer kinders en ouer betrokke te kry. Ek is self ‘n Daspoorter en wil graag help.

Twee dogters wat by ‘n spesiale skool is se skoolsakke is flenters. Sal waardeer as ons dalk vir hulle nuwe tasse kan gee. Onderskeidelik 16 en 15 jaar oud dus ‘n tas wat baie kan akkommodeer. Dankie by voorbaat.

Ek vra ook vir appelbokse en kratte want baie van die wat ek gehad het is in die brand verwoes. So ook 2 van ons staaltafels. Baie dankie.

Ek herhaal my versoek van verlede week:

Ja ons bly steeds in die NOOD vir suiker, koffie, pasta, boksmelk, nie-bederfbare blikkies of pakkies, tee, ontbytpap, broodsmere, en toiletware.  Ek wil graag weer die voorstel of uitdaging rig vir elke gemeentelid om net EEN blikkie, bottel of pakkie elke Sondag by die kerk af te gee. As al die lidmate dit doen van al die gemeentes sal ek nooit weer hoef te noem dat daar ‘n NOOD by Eljada Huis is nie en sal die kaste kreun van oorloop. Elkeen wat ‘n pakkie kos hier wegdra WEET dit kom nie uit ons hande nie maar van BO. Amen.

Lekker naweek                                                                                   Annatjie

*************************************************************************************

Dankbaarheid

Wat is daar waarvoor jy vanoggend werklik dankbaar is en kan wees? Dit is so maklik om beswaard en vol vrese te lewe. Dink maar wat nuuswaardig is? Ja, slegte nuus is nuus-waardig. Goeie nuus, het nie noodwendig ‘n positiewe impak in ons lewe soos wat slegte berigte van moord, staatskapings en bedrog het nie.

‘n Positiewe ingesteldheid teenoor God, my medegelowiges en die wêreld is nie iets wat maklik van ons as mense uitstraal nie. Die wonderlike in die Christelike geloof, is juis dat die Heilige Gees ons in staat stel om met ander oë na God, ons naaste en die wêreld te kyk. Jesus Christus is die Een wat die donkerte en die lelike kom verander het. So leer Romeine 12:2 dat dit God is wat ons innerlik verander om met ‘n positiewe en dankbare ingesteldheid te kan lewe.

Hierdie dankbaarheid hou in dat my verhouding deur Jesus Christus my leer om vir mense in my lewe, God in my lewe, ja, vir elke ding en vir elke dag dankbaar te wees.

Dankbaarheid fokus egter nie net op die wonderlike genade in en deur Jesus Christus nie, maar dit laat my ook in dankbaarheid lewe na buite. Ons leer in 1 Petrus 3:9 dat ons deur God se genade die slegte met die goeie kan beantwoord. So kan ons geloofwaardige getuies wees van God se liefde, sy goedheid en sy genade.

Dankbaarheid in Christus stel my in staat om na die wet te luister en my te verwonder oor alles waartoe ek opgeroep word en bemagtig word deur die Heilige Gees.

Dankbaarheid in Christus verander die aard en trant van my gebedslewe. In plaas van vrees kan ek dankbaar wees. In plaas daarvan om te vra en vra, kan ek God dank vir so baie wat ek onverdiend uit die Hand van die Here ontvang.
Dankbaarheid in Christus is een van die beste teenvoeters vir negatiwiteit, vrese en bekommernis.

Mag jy groei in jou dankbaarheidslewe vir al God se genade en mag jy bekend staan as ‘n vreugdeskind van die Here. Vergenoeg in alle omstandighede.

Ds Paul

Net die beste (goud) is vir God goed

Skriflesing: 1 Kon 6:1,2; 11-38
Teksvers: 1 Kon 6:12,13; 1 Kon 8:12,13

Alles op aarde behoort aan God. Jesus Christus is egter so nederig dat Hy ’n donkie-vul gebruik om Jerusalem binne te ry. Tog is net die beste goed genoeg vir God. Goud is baie duur en getuig van net die beste. Daarom bou Salomo ’n tempel wat vol goud was.

Gee jy die beste van jouself en alles wat jy is en het vir God?
Is jou lewe toegewy aan God? Ons gaan na drie sake kyk:

  1. God woon by Israel in ’n tempel van baie goud. (1 Kon 6:20-37)
  2. God woon by gelowiges in hulle harte wie se geloof kosbaarder is as goud. (1 Petr 1:7)
  3. God woon in die hemel met goue strate. (Open 21:21,22)

Laai af

Glo jy?

Skriflesing: Joh 1:1-12; Joh 20:26-31
Teksvers: Joh 1:1 en 20:30,31

Die evangelis/apostel Johannes skryf aan ons sý weergawe van die Evangelie naas dié van die Sinoptiese Evangelies (Mat, Mar, Luk) om sy lesers te oortuig dat Jesus van Nasaret werklik die Messias is wat so lank verwag is. Hy wil ons en al sy lesers oortuig dat geloof in hierdie Jesus die verskil maak tussen ewige lewe en ewige dood. Sy aanpak is dus nie om ‘n chronologiese weergawe van die ver-haal van Jesus te gee nie. Van die 35 opgetekende wonders word net na die 8 verwys en daar is geen gelykenisse in Johannes se skrywe nie.

Dus skryf hy op ‘n heel unieke wyse aangaande Christus. Om sy leser te prikkel noem hy Jesus aanvanklik ‘Die Woord’ (Logos). Ons woordjie “logika” stam daarvan af.

My konklusie is dus dat Johannes wil skryf: Dit is absoluut logies dat as jy die ewige lewe begeer, dan moet jy glo dat Jesus werklik die Christus, jou Verlosser is. Daarsonder is jou geloof tevergeefs.

Laai af