Die mooiste Naam!

Skriflesing: Eks 20:7; Lev 24:10-16
Teksvers:  Lev 24:15,16

Ons ken iemand by die naam. As ons praat van Karel of Sarel of Anika of Leonette, weet ons van wie ons praat. As ek praat van die man of die vrou, weet niemand van wie ons praat nie, tensy ons dit binne ‘n bepaalde konteks of storie gebruik.

Maar God, is wat Hy is. God is nie ‘n bietjie so en ‘n bietjie so nie. God is volmaak en volkome wat Hy is. Daarom openbaar God Hom aan ons in die Woord eerstens net as God, “Ek is wat Ek is” Eksodus 3:14.

Daarna openbaar God homself met baie name, maar elkeen is volledig God self. Daarom moet ons God “ken” deur sy Naam met eerbied en respek en liefde te gebruik en nie te verswyg of te misbruik nie.

Erken God daarom deur sy Naam te gebruik en te noem en van Hom te getuig!

Laai af

Christus is ons hoop in teleurstelling

Skriflesing: Matt 26:14-16; 69-27:10; Joh 13:21-38; Luk 22:31-34
Teksvers: Matt 26:75 en 27:5

Teleurstellings is deel van ons lewe wat ons moedeloos en bedroef laat. Maar teleurstellings is wonderlike geleenthede om te groei. Die vraag is dus nie of ons teleurstellings gaan beleef nie, maar hoe ons dit gaan hanteer. Uit die lewe van Moses, Elia, Naomi en andere sien ons hoe geloof weer hoop gee in diepe teleurstellings.

Ons gaan vandag stilstaan by twee dissipels in Jesus se binnekring wat teleurstellings ervaar het. Die reaksie van hierdie twee dissipels is totaal uiteenlopend. Petrus, die rotsman wat so haastig is met die mond, is vinnig om te sê dat hy die Here nie sal verlaat nie, selfs tot die dood toe nie. Maar voor die haan kraai het hy die Here drie maal verloën.

Judas aan die ander kant, gaan doelbewus daarop uit om die Here uit te verkoop en oor te lewer, maar kry ‘n diepe spyt daaroor. Ons kyk na die reaksie van hierdie twee dissipels in die lig van Christus se kruisiging.

Laai af

KEN JOU VYAND

(Maar onthou, Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in -Lukas 3:10)

Die vyande van God se kinders kom gewoonlik soos wrede wolwe in skaapsklere (Mat 7:15). Die duiwel loop rond soos ‘n brullende leeu (1 Pet 5:8) en bied homself aan as ‘n engel van die lig (2 Kor 11:14).

Die bose is reeds oorwin en dus is hy nou té lafhartig om openlik op te tree. Daarom waarsku Paulus dat ons stryd nie teen mense (vlees en bloed) is nie, maar teen die vors van die duisternis en sy bose geeste in die lug. Dit is dus ‘n geestelike oorlog en die teiken is nie ‘n volk of ‘n groep mense nie, maar die “hearts and minds of the people”. En dit is hier waar gelowiges nie verlei moet word om die morele hoëgrond van die geloof te verlaat nie.

Daarom laat Jesus Petrus sy swaard in sy skede terugsit (Mat 26:52) en genees hy die oor van sy vyand en leer Hy hulle én ons om vir ons vyande en vervolgers te bid “sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel” (Mat 5:45). En self bied die apostel dan ook die geestelike wapenrusting aan om in die stryd die geloof te behou (Ef 6).

Volgens ons belydenis is die vyande van ons tyd die drie grotes: die wêreld en sy verleiding, die duiwel en sy skelm stoeigrepe en slinkse planne en dan ook die eie vlees, dus jyself. Pasop vir jouself. Pasop vir jou eie sin vir geregtigheid. Jy was selfs ook eens verlore en sonder Christus! Nou is jy gered en nou behoort jy aan die ewige koninkryk van jou Koning, Jesus Christus, wat die stryd reeds oorwin het en die bose verslaan het. Jy is meer as oorwinnaar deur die geloof in Hom.

Nou moet dit ook uit ons lewe wys dat ons die stryd teen die vyand nie op wêreldse wyse voer nie. En as jy dan moet ly en as jy dalk onreg moet ly, dan sal jy saam met Petrus bely: “Daarom moet die wat ly volgens die wil van God, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goeddoen” (1 Pt 4:19).

Moet jou dus nie deur die kwaad van ander laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie” (Rom 12:21).

Ds Maarten