Predikante

Ds. Maarten van Helden
Pastorie: Cliftonlaan 1035
Lyttelton
Telefoon: 012 664-1384
Selfoon: 072 143-1855
ePos: mvhelden@telkomsa.net
 
Ds. Gerrit Kruger
Pastorie: Cliftonlaan 11
Lyttelton
Telefoon: 012 664-1847
Selfoon: 082 964-5595
ePos: gskruger1@gmail.com
 
Ds. Paul van den Berg
Pastorie: Windswaellaan 61
Monumentpark
Telefoon: 012 347-0494
Selfoon: 084 263-2055
ePos: pvdberg54@gmail.com