Evangelisasie

Die roeping van die Evangelisasiekommissie is om die gemeente te lei en te ondersteun in elke lidmaat se taak  om oor die redding in Christus te getuig, mense dissipels in Christus te maak en hulle oor Christus te leer.

Die kommissie bestuur verskeie aksies en projekte en betrek die gemeente op verskeie maniere om hul missionêre roeping uit te leef. Die missionale aksies van die kommissie behels die volgende:

Bediening:
Engelse Eredienste
Sotho Eredienste
Geletterdheidsklasse
Evangelisasie onder Afrikaanssprekendes
Bybelverspreiding: Bybelgenootskap en Biblos

Ondersteuning Plaaslik:
Gereformeerde Kerk Tembisa
Giyani: Uitreikaksies en ondersteuning
Mukhanyo Teologiese Kollege: ondersteuning
Mukhanyo Afstandsonderrig: ondersteuning en aanbieding van klasse in Centurion, Tembisa en Botswana

Ondersteuning  Buiteland:
Mosambiek: ondersteuning en uitreikaksies na Hefsiba Theological College
Zambië: ondersteuning en uitreikaksies na Covenant Theological College
Sendeling in Indië: Ettienne Vercuiel (lidmaat van GKC)
Sendelinggesin in Botswana: Eben en Phia le Roux (lidmate van GKC)

Kommissielede en hul verantwoordelikhede is as volg:
Eddy Niezen – Voorsitter en sameroeper vir Bybelverspreiding, Mukhanyo en Zambië projekte
Gerrit Kamper – Skriba en sameroeper vir GK Tembisa en Sotho bedienings
Ds Maarten van Helden – leraar en sameroeper vir Engelse eredienste
Ds Gerrit Kruger – leraar en sameroeper vir Evangelisasie onder Afrikaansprekendes
Ds Maarten Mosiwa – GK Tembisa, Sotho Bediening en Geletterdheidsklasse
Marcel Brands – voorsitter van Engelse eredienste se reëlingskomitee
Attie van der Walt – sameroeper van Mosambiek projekte

 Toedeling van Evangelisasiekommissie se begroting vir 2014:

GK Tembisa en Sotho bedienings 51.0%
 Evangelisasie – Plaaslik  (Engelse Bediening en Mukhanyo)  12.8%
 Evangelisasie – Buiteland (Mosambiek en Zambië)  24.7%
 Sendelinge van GK Centurion (Indië en Botswana)  11.5%