Nuus

Diensbeurte:

Ouderlinge: Koos Pretorius  Alethea: Vakant
Diaken: Marius Gerber

KATKISASIE:
Vandag: Geen
Volgende week: Opening

Lief en Leed:

Lidmate word versoek om asb u ouderling, ds, of die kantoor in kennis te stel wanneer u opgeneem gaan word in die hospitaal. Die hospitaallyste dui nie meer die kerkverband of gemeente aan nie. Ons weet dus nie of u in die hospitaal is, as u ons nie laat weet nie.

Vergaderings:

16 Jan—Jeugkommissie 19:00
18 Jan—Katkisasie kommissie met onderwysers 18:00
22 Jan—Bedieningskommissie 18:00

Lees die kommunikaatjie vir nog nuus.
Luister na die eredienste hier.

Wat dink jy van jouself?

Skriflesing: Jesaja 52
Teksvers: Jesaja 52:3

Kyk ons na die dinge wat in ons land en wêreld en lewe gebeur, dan kan ons onsself vergelyk met die Israeliete in ballingskap. Mens kan immers in jou eie familie of in eie land so gemarginaliseer word dat dit jou selfbeeld totaal aanraak en afkraak. Hoeveel is ons vandag rêrig werd vir die regering? Wat dink die mense van my? En as jy een keer of meermale misluk en/of verbrou het… dan vervolg jou eie gewete jou en plaas jy jouself in ‘n soortgelyke posisie as die Israeliete… in Ba-belse ballingskap!
Hoe kom jy daaruit? Wat dink jy van jouself? Of wat dink die Here van jou?
Kyk na die tekens van die Nagmaal en herbesin oor jou selfbeeld!!

Laai af