Buitelandse Sendingprojekte

Covenant College

Covenant College is geleë in die suid-ooste van Zambië met die hoofdoel om pastore op te lei.  Hulle het egter ook 2 ander bedieninge nl. `n bediening om kleuterskool onderwysers op te lei en boere te leer om hul plase volgens die ‘Farming God’s Way’-beginsels te bewerk. Covenant College het hul eie kleuterskool en plaas waar opleiding plaasvind en inkomste hieruit bied ook ondersteuning aan personeel. Ds. Emmanuel Sakala is die nuwe prinsipaal van Covenant College en word deur ons gemeente ondersteun.

Raak betrokke:

  • Voorbidding
  • Finansieel

Kontak Inligting:

GKC Kontak: Attie van der Walt

Webtuiste: http://www.ccztrust.org