Wil jy God beter sien? Maak oop jou ore!

Skriflesing: Ex 32-34
Teksvers: Ex 33:1,3,14-17

Eerder in ‘n wildernis met God as in ‘n paradys sonder God!

Hoe leef ons elke dag, met of sonder God? Is God net in die agtergrond van ons gedagtes? Ploeter ons elke dag voort in ons werk en in ons lewens? Of sien ons God in ons lewens en leef werklik tot eer van God? Moses was ‘n man van God wat in sy teenwoordigheid gelewe het elke dag. Elke dag het hy God “gesien en gehoor”. Moses wou niks doen as hy nie seker was dat God by hom en die volk is nie. Maar God is net by jou as jy in ware opregte afhanklikheid van God leef. Om in afhanklikheid te leef is om te hoor, te verstaan en in ‘n opregte gebedslewe met God te leef.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • God se opdrag: Moses trek na Kanaän.
  • God se toorn: Ek trek nie saam met julle nie.
  • God se genade: Goed Ek sal saamtrek.

Laai af

Sien jy die Lam van God raak? Maak oop jou oë!

Skriflesing: Joh 1:19-34; Heb 12:1-3 Op 5:1-7; Job 42:5
Teksvers: Joh 1:29

Ter voorbereiding van die Nagmaal dink ons vandag aan Jesus as ‘die Lam van God’. Soos die lam (ram) wat God vir Abraham en Isak voorsien het (Gen 22), so is Jesus die Lam wat God voorsien vir die versoening van al ons sondes.

Soos die bloed van die oggend- en aandofferlammers wat elke dag omsluit het, so is Jesus deur sy offerwerk die ‘alles’ van ons lewe. En as Johannes Hom hier by die Jordaan ontmoet en Hom as die Messias herken, dan roep hy ons almal op om van alle dinge af te sien en op Jesus ons Verlosser alleen te fokus.

So laat die Nagmaal ons uitsien na die Bruilof van die Lam…

Laai af

Vyf bestandele vir geloofsvolharding

Skriflesing: Hebreërs 10:32-29; 12:1- 3; 4-12
Teksvers: Hebreërs 12:1-3

Die brief/preek aan die Hebreërs, die gemeente van gelowiges in Rome, is geskryf tot aanmoediging om in die geloof te volhard.

Hier neem die skrywer/prediker die beeld van ‘n wedloop. Die taak is op ons gelê om aan die wedloop deel te neem en dit te voltooi. Die veronderstelling van die teksverse is dat ons die wedloop kan en gaan voltooi. Soos ‘n goeie atleet moet ons deelneem en die regte stappe neem sodat niks ons verhinder om die wedloop te voltooi nie.

In die gedeelte word iets van ‘n wenresep deur ons Hemelse Afrigter aan ons voorgehou. Stel jouself die prentjie voor en hou by die raad van jou Afrigter, “dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie”.

Laai af

‘n Dankbare Loflied tot eer van God!

Skriflesing: Psalm 145:1-21
Teksvers: Psalm 145:1,21

  • Besing jy elke dag God se grootheid en almag?
  • Breek jy elke dag in lofliedere uit tot eer van God?

Dawid breek hier in ‘n loflied uit, ‘n lofprysing, ‘n danklied omdat God God is. Omdat God sy Koning is, sy Vader sy Verlosser. Prof. Faan Denkema sê die volgende: “Die Christelike geloof is nie ‘n lewensbeskouing of ‘n stelsel van waarhede nie. Dit is ook nie die somtotaal van reëls en gebooie of ‘n manier van lewe nie. Geloof is veral, ontmoeting met die lewende Verbondsgod.” Dit begin met persoonlik voor God staan. Dit begin met Wie God is, Wat Hy doen en jou opregte persoonlike reaksie daarop.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Prys God as jou God en Koning.
  • Prys God as jou God en Vader.
  • Prys God as jou God en Verlosser.

Laai af

Trane word vreugde

Skriflesing: Jeremia 31 en Matteus 2
Teksvers: Jer 31:15,16 asook Matteus 2:18

In Matteus 2: 16-18 word vertel dat Herodes, toe hy agtergekom het dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, woedend geword het. Daarom het hy sy soldate na Betlehem en die hele omgewing gestuur om al die seuntjies van twee jaar en jonger dood te maak. So het die profesie van Jeremia 31:15 in vervulling gegaan. Daar staan dat daar ’n gekerm vanuit Rama gehoor was, ’n gehuil vol hartseer, want Ragel treur oor haar kinders, sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders was nie meer daar nie.

Teenoor die hartseer van Ragel het die Here egter volgens Jeremia 31:16 gesê dat die treurendes gerus maar stil kan word. Hulle hoef nie meer te huil nie en hulle hoef ook nie meer trane in hulle oë te hê nie! Die Here belowe dat daar teenoor al die swaarkry, ‘n heerlike verwagting sal wees. Die spreekwoordelike kinders van Ragel sal uit die vyand se land terugkom. Ja daar sal ’n toekoms vir haar nageslag wees.

Wat is dit wat Ragel se diep seer, wat sy in Rama ervaar het, in vreugde sal laat kan verander?

Hoe kan daar vreugde in jou lewe wees ten spyte van seer en swaar?

Laai af

Om die Here in Kersfees raak te sien

Skriflesing: Joh1:1-34; Joh 3:3; Eks 33:14 tot 34:10
Teksvers: Joh 1:14

Ons teksvers is seker een van die mees dramatiese woorde wat ooit in die wêreld uitgespreek of gehoor is. Niemand het dit nog ooit voorheen gesê of geskrywe nie en niemand het dit nog ooit weer nagedoen nie. Uniek is dit dus daarin dat die (af)gode van die mensdom nooit so iets sou doen nie. Hulle is té verhewe (transendent) en te magtig en groot en vér. Dit is juis dáárin dat die God van die Bybel, die enigste ware en lewende God, Skepper van hemel en aarde en alles daarin en daarop, so anders is. Daarom dat hierdie stelling van ons teks en die openbaring wat daarin na vore kom so dramaties-uniek en aangrypen-troosvol is. Om die waarheid te sê, dink ek dat dit juis die doel van die hele Godsopenbaring was en is: God maak Homself bekend aan mense en die hele skepping as die God van goedheid en genade. Hy is een wat haastig is om gena-dig te wees en sondes te vergewe. Die vraag is vandag of jy en ek soos Moses en die dissipels in staat is om dit raak te sien…

“As iemand nie weergebore word nie… kan hy…nie sien nie” (Joh 3:3)

Laai af