Mag die Here se wysheid en kennis jou stukrag in die lewe wees!

Skriflesing: Efesiërs 1
Teksvers: Efesiërs 1:15-21

Elke keer as Paulus aan die gelowiges in die gemeente van Efese dink, dank hy die Here vir hulle geloof en liefde.
Daarom kan hy ook bid dat die gelowiges ware wysheid, kennis en insig van die Heilige Gees sal ontvang. Sodoen-de sal ons al hoe meer tot die besef kom oor hoe groot en wyd en diep die mag en krag van die Here nie net in Christus is nie, maar ook in ons eie lewens.
Mag jy die vreugde van die grootheid van die Here ken en dit aan ander oordra.

Laai af

Wat is rêrige goeie nuus?

Skriflesing: 2 Timoteus 2
Teksvers: 2 Timoteus 2:8

Wat is goeie nuus? Wat is rêrig sulke goeie nuus dat dit jou hele lewe en lewensuitkyk verander?
In Paulus se lewe was daar so iets. Die vraag is watter impak het die evangelie van Christus werklik op ons lewens? Ons kan so gewoond raak daaraan en dit al hoe meer as vanselfsprekend aanvaar. Daarom word ons deur die prediking en godsdiensoefening heeltyd daaraan herinner , sodat Jesus Christus vir ons werklik goeie nuus bly.

Laai af

God sal jou nooit in die steek laat

Skriflesing: Psalm 146:1-10
Teksvers: Psalm 146:6c

Die laaste vyf Psalms is die afsluiting van die Psalms en almal begin met Halleluja wat beteken “Prys die Here!” In hierdie Psalm word die gelowige opgeroep om op God alleen te vertrou. Ons moet nie op mense, op magtiges, op prinse vertrou nie. So kan ons vandag so maklik moedeloos raak omdat mense, sisteme, jou in die steek laat. Jy weet nie meer wie moet jy vertrou nie. Wie praat die waarheid? Wie is opreg? Wie bedoel opreg wat hy sê?
1. Vertrou altyd op God.
2. Vertrou nie op mense.
3. Vertrou op God wat ewig regverdig regeer.

Laai af

God het ons met Homself versoen deur die versoeningswerk van Jesus Christus

Skriflesing: 2 Kor 5:11-21
Teksvers: 2 Kor 5:18-21

Wat beteken versoening? Versoening is om verhoudinge te herstel wat verbreek is. Dit is om weer die vrede te herstel. Dit is om weer die gebroke verhouding tussen God en mens te herstel deur die soendood van Jesus Christus.
1 Hoekom is versoening nodig?
2 Wie het ons versoening bewerk?
3 Wat is die gevolg van ons versoening?

Laai af

Preke

Kies een van die kategorieë of sleutelwoorde aan die kant van hierdie bladsy om meer te sien…