Met God se hulp bou ons en leef ons ’n geseënde lewe.

Skriflesing: Psalm 127

Ons hoor dikwels dat mense sê: Ek het hard gewerk vir my geld!..

Daarom verdien ek ’n nuwe kar, ’n mooi huis, ’n luukse vakansie, ’n goeie inkomste, daarom het ek die reg op ’n goeie lewe. Die Pelgrims is op pad na Jerusalem of binne in Jerusalem en hulle besing die Verbondsgod se genade en sy seëninge wat op sy volk rus. Elkeen wat in afhanklikheid van God leef, verkry die seëninge van God op verskillende maniere.

Ons gaan na drie sake kyk:

 • God bou met sy seënende hand.
 • God beskerm met sy seënende hand.
 • God beskik ’n geseënde lewe.

Laai af

Trane versus lag. God gee aan ons die blydskap om te lag

Skriflesing: Psalm 30
Teksvers: Psalm 30:6

Ons lees in Spreuke 17:22 dat “‘n Vrolike mens is ‘n gesonde mens, ‘n neerslagtige mens raak uitgeput.” Wat ‘n voorreg om vreugde in die lewe te kan hê, ‘n tyd om te lag en ‘n tyd om te huil. Vanmôre weereens ‘n tyd om te lag van vreugde tot eer van God en vir nog ‘n gesin wat ons met blydskap in die gemeente welkom heet, vir ‘n belydenisaflegging, vir die doop van twee kinders. “Verbly julle in die Here!” Wat ‘n vreugde om te kan lewe. Die lewe bestaan ook nie net uit lag nie, maar daar is ook hartseer. So lees ons: “Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ons weer.” Ons gaan kortliks kyk na:

 • ‘n Nuwe Oorwinning – van dood tot lewe. (v1-4)
 • ‘n Nuwe Dag – Van nag tot môre. (v5-6)
 • ‘n Nuwe Hart – Van trots tot nederigheid. (v7-10)
 • ‘n Nuwe Lied – Van rou tot vreugde. (v11-13)

Laai af

‘n Dankbare Loflied tot eer van God!

Skriflesing: Psalm 145:1-21
Teksvers: Psalm 145:1,21

 • Besing jy elke dag God se grootheid en almag?
 • Breek jy elke dag in lofliedere uit tot eer van God?

Dawid breek hier in ‘n loflied uit, ‘n lofprysing, ‘n danklied omdat God God is. Omdat God sy Koning is, sy Vader sy Verlosser. Prof. Faan Denkema sê die volgende: “Die Christelike geloof is nie ‘n lewensbeskouing of ‘n stelsel van waarhede nie. Dit is ook nie die somtotaal van reëls en gebooie of ‘n manier van lewe nie. Geloof is veral, ontmoeting met die lewende Verbondsgod.” Dit begin met persoonlik voor God staan. Dit begin met Wie God is, Wat Hy doen en jou opregte persoonlike reaksie daarop.

Ons gaan na drie sake kyk:

 • Prys God as jou God en Koning.
 • Prys God as jou God en Vader.
 • Prys God as jou God en Verlosser.

Laai af