Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal vir jou sorg!

Skriflesing: Psalm 37
Teksvers: Psalm 37:5

Dawid was al bejaard tot hy hierdie Psalm geskryf het. (v25) Dit is belangrik, want met grysheid kom die wysheid, vir die meeste mense wat op God vertrou. Daarom dat Dawid weet op wie hy moet vertrou, Hy wat vir hom gesorg het, nou vir hom sorg en altyd vir hom sal sorg. Dawid het die insig gehad wat gebeur met mense wat hulle lewe aan die Here oorlaat, daar is vreugde in hulle lewens. Maar hierdie vertroue in God het in stilte geskied, nie demonstratief nie, nie deur kwaad te word nie, nie deur onsteltenis nie, want God is soewerein en in beheer. Dawid gee in hierdie Psalm vier bemoedigende en vertroostende sekerhede, hoekom ’n gelowige op God moet vertrou:

  • God kan vertrou word. Ps 37:1-11
  • God verstaan jou omstandighede. Ps 37:12-20
  • God seën sy kinders. Ps 37:21-31
  • God sal oor die goddeloses oordeel. Ps 37:32-40

Laai af