Trane versus lag. God gee aan ons die blydskap om te lag

Skriflesing: Psalm 30
Teksvers: Psalm 30:6

Ons lees in Spreuke 17:22 dat “‘n Vrolike mens is ‘n gesonde mens, ‘n neerslagtige mens raak uitgeput.” Wat ‘n voorreg om vreugde in die lewe te kan hê, ‘n tyd om te lag en ‘n tyd om te huil. Vanmôre weereens ‘n tyd om te lag van vreugde tot eer van God en vir nog ‘n gesin wat ons met blydskap in die gemeente welkom heet, vir ‘n belydenisaflegging, vir die doop van twee kinders. “Verbly julle in die Here!” Wat ‘n vreugde om te kan lewe. Die lewe bestaan ook nie net uit lag nie, maar daar is ook hartseer. So lees ons: “Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ons weer.” Ons gaan kortliks kyk na:

 • ‘n Nuwe Oorwinning – van dood tot lewe. (v1-4)
 • ‘n Nuwe Dag – Van nag tot môre. (v5-6)
 • ‘n Nuwe Hart – Van trots tot nederigheid. (v7-10)
 • ‘n Nuwe Lied – Van rou tot vreugde. (v11-13)

Laai af

‘n Dankbare Loflied tot eer van God!

Skriflesing: Psalm 145:1-21
Teksvers: Psalm 145:1,21

 • Besing jy elke dag God se grootheid en almag?
 • Breek jy elke dag in lofliedere uit tot eer van God?

Dawid breek hier in ‘n loflied uit, ‘n lofprysing, ‘n danklied omdat God God is. Omdat God sy Koning is, sy Vader sy Verlosser. Prof. Faan Denkema sê die volgende: “Die Christelike geloof is nie ‘n lewensbeskouing of ‘n stelsel van waarhede nie. Dit is ook nie die somtotaal van reëls en gebooie of ‘n manier van lewe nie. Geloof is veral, ontmoeting met die lewende Verbondsgod.” Dit begin met persoonlik voor God staan. Dit begin met Wie God is, Wat Hy doen en jou opregte persoonlike reaksie daarop.

Ons gaan na drie sake kyk:

 • Prys God as jou God en Koning.
 • Prys God as jou God en Vader.
 • Prys God as jou God en Verlosser.

Laai af

God bewaar altyd sy kinders

Skriflesing: Psalm 121
Teksvers: Psalm 121:7,8

Meeste mense het al in hul lewens werklik eensaam gevoel. Eensaam en bang vir gevare. Was dit ’n donker nag? Was dit eensaam en alleen op die pad? Was dit eensaam en alleen op kantoor, laat in die aand of waar ookal en wat ookal die omstan-dighede. Ons almal is in vandag se tyd bedag op rowers wat kan toeslaan laat in die nag, helder oordag, motorkapers of waar ookal. Maar hierdie Psalm leer aan ons God se trou en God se genade en God se bewaring.

 1. God het die pelgrims bewaar.
 2. God bewaar ons vandag.
 3. God sal sy kerk bewaar.

Laai af

Hoe lief het ek u wet!

Skriflesing: Psalm 119
Teksvers: Psalm 119:97

Die Marathon-Psalm 119 is die langste hoofstuk in die Bybel. In sy 176 verse handel die digter net oor die Wet van die Here. Dit neem ongeveer 20 minute om die psalm rustig hardop deur te lees.
Alfabetiese akroestiek is die digvorm waarin hierdie psalm aange-bied word. Anders as ander akroestiese dele van die Bybel (Klaagliedere, Spreuke 31:10-31, en Ps 25, 34, 37, 111, 112, en 145 in die Hebreeuse Bybel) word in Ps 119 elke agste vers begin met die volgende letter van die Hebreeuse Alfabet. Die doel was natuurlik esteties (as poësie) en ook om makliker te maak vir memorisering.
Die “rym” is dus in die begin en nie aan die einde soos ons dit vandag gebruik nie! Die alfabet het net 22 letters, dus bestaan Psalm 119 uit 22 onderdele, elkeen met ‘n soortgelyke struktuur.
Eintlik bring die hele Psalm en sy onderdele die eenluidende bood-skap dat kinders van die verbond lief is vir die Wet van die Here. Hoe lief het jy sy wet?

Laai af