God bewaar altyd sy kinders

Skriflesing: Psalm 121
Teksvers: Psalm 121:7,8

Meeste mense het al in hul lewens werklik eensaam gevoel. Eensaam en bang vir gevare. Was dit ’n donker nag? Was dit eensaam en alleen op die pad? Was dit eensaam en alleen op kantoor, laat in die aand of waar ookal en wat ookal die omstan-dighede. Ons almal is in vandag se tyd bedag op rowers wat kan toeslaan laat in die nag, helder oordag, motorkapers of waar ookal. Maar hierdie Psalm leer aan ons God se trou en God se genade en God se bewaring.

  1. God het die pelgrims bewaar.
  2. God bewaar ons vandag.
  3. God sal sy kerk bewaar.

Laai af

Hoe lief het ek u wet!

Skriflesing: Psalm 119
Teksvers: Psalm 119:97

Die Marathon-Psalm 119 is die langste hoofstuk in die Bybel. In sy 176 verse handel die digter net oor die Wet van die Here. Dit neem ongeveer 20 minute om die psalm rustig hardop deur te lees.
Alfabetiese akroestiek is die digvorm waarin hierdie psalm aange-bied word. Anders as ander akroestiese dele van die Bybel (Klaagliedere, Spreuke 31:10-31, en Ps 25, 34, 37, 111, 112, en 145 in die Hebreeuse Bybel) word in Ps 119 elke agste vers begin met die volgende letter van die Hebreeuse Alfabet. Die doel was natuurlik esteties (as poësie) en ook om makliker te maak vir memorisering.
Die “rym” is dus in die begin en nie aan die einde soos ons dit vandag gebruik nie! Die alfabet het net 22 letters, dus bestaan Psalm 119 uit 22 onderdele, elkeen met ‘n soortgelyke struktuur.
Eintlik bring die hele Psalm en sy onderdele die eenluidende bood-skap dat kinders van die verbond lief is vir die Wet van die Here. Hoe lief het jy sy wet?

Laai af

God as die Skepper God en omgee God wat ons kroon as heersers

Skriflesing: Psalm 8
Teksvers: Psalm 8:2,10

Hierdie is ’n natuurpsalm waar God se grootheid besing word. God se almag as God self en sy pragtige skeppingswerk word gestel teenoor die nietigheid van die mens.

  1. God word besing omdat Hy die Skeppergod is.
  2. God word besing omdat Hy vir ons omgee.
  3. God word besing omdat Hy ons kroon as heersers. v5-8

Vrae wat ons elkeen moet antwoord is:

  • Hoe dink jy oor die skepping waaroor jy moet heers?
  • Hoe pas jy die skepping op deur dit nie te vernietig nie?
  • Sien jy God se grootheid raak in die skepping?

Laai af

God sal jou nooit in die steek laat

Skriflesing: Psalm 146:1-10
Teksvers: Psalm 146:6c

Die laaste vyf Psalms is die afsluiting van die Psalms en almal begin met Halleluja wat beteken “Prys die Here!” In hierdie Psalm word die gelowige opgeroep om op God alleen te vertrou. Ons moet nie op mense, op magtiges, op prinse vertrou nie. So kan ons vandag so maklik moedeloos raak omdat mense, sisteme, jou in die steek laat. Jy weet nie meer wie moet jy vertrou nie. Wie praat die waarheid? Wie is opreg? Wie bedoel opreg wat hy sê?
1. Vertrou altyd op God.
2. Vertrou nie op mense.
3. Vertrou op God wat ewig regverdig regeer.

Laai af

Die Here is my hele lewe!

Skriflesing: Psalm 16 (OAV); Levitikus 25:23-28
Teksvers: Psalm 16:5,6

Die lewe bring onvermydelik voorspoed én teenspoed, sukses én teleurstellings. Waar vind mens vreugde in hierdie gepolariseerde bestaan?
Laat die Here deel van jou lewe wees. Laat Hom deel wees van die pakkie van uitdagings, suksesse en teleurstellings! As Christus werklik deel word van ons aardse ‘pakkie’, sal ons bestaan nie waardeloos vermors wees nie. In Hom is dit Immanuel – God met ons.
Ook vir die 10 jongmense wat vandag openbare belydenis van hulle geloof doen, kom die belofte van Psalm 16… Ek is deel van jou lewe. Ook die opdrag: Laat Hom deel wees van jou lewe. Heeldag. Elke dag!

Laai af

Wie mag?

Skriflesing: Ps 15 en24; Jes 33;Matt. 5; Op 21:8;22:14
Teksvers: Ps 15

Volgens Psalm 15 moet jy volmaak wees om voor God te verskyn. Volmaak! Wie mag dan ingaan na God toe? Wie mag in sy teen-woordigheid staan? Dink jy dat jy dit sal oorleef? ‘n Mens soos ek en jy? Goeie vraag.
Die antwoord is nie so eenvoudig nie en tog is dit eenvoudig: Jy kan nie. Hy kan. Die vraag is wie is hy wat kan? Is daar vir jou en my ‘n pad? Kan ons volmaak wees? Die vrae hou net nie op nie! Is daar antwoorde? Wel oordink dit vandag en dan luister ons vanaand … hoe eenvoudig (en wonderlik) dit eintlik is!

Laai af