Wie mag?

Skriflesing: Ps 15 en24; Jes 33;Matt. 5; Op 21:8;22:14
Teksvers: Ps 15

Volgens Psalm 15 moet jy volmaak wees om voor God te verskyn. Volmaak! Wie mag dan ingaan na God toe? Wie mag in sy teen-woordigheid staan? Dink jy dat jy dit sal oorleef? ‘n Mens soos ek en jy? Goeie vraag.
Die antwoord is nie so eenvoudig nie en tog is dit eenvoudig: Jy kan nie. Hy kan. Die vraag is wie is hy wat kan? Is daar vir jou en my ‘n pad? Kan ons volmaak wees? Die vrae hou net nie op nie! Is daar antwoorde? Wel oordink dit vandag en dan luister ons vanaand … hoe eenvoudig (en wonderlik) dit eintlik is!

Laai af

Jesus Christus heers as koning aan die regterhand van die Vader

Skriflesing: Psalm 110; Matteus 22 en Efesiërs 1
Teksvers: Psalm 110: 1; Matteus 22:41-46 en Efesiërs 1:18-23
HK Sondag 19

Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader om sodoende te bevestig dat Hy die Hoof van sy Christelike kerk is. Dit het meegebring dat ons Hoof, Jesus Christus, deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort het.
Verder word ons verseker dat Hy ons met sy mag teen alle vyande be-skerm en bewaar. As ek dan swaar kry, dan kan ek getroos lewe tot met die wederkoms van Christus. Hy sal dan kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Tot dan wag ek met gespanne verwagting op die Regter uit die hemel. Dit is immers Hy wat hier op aarde in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder is ek vertroos in die wete dat Christus al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar vir my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemel-se blydskap en heerlikheid sal saamneem.

Laai af