Jesaja sien die Here, – die Nood, – die Uitkoms

Skriflesing: Jes 6:1-13
Teksvers: Jes 6:13

Jesaja se roeping was sigbaar en hoorbaar en voelbaar en so intens dat hy gedink het dit is klaar met hom. Hy het gedink hy gaan doodgaan.

Hoe intens beleef ons ons roeping?

Maar hierdie roeping het daartoe gelei dat hy gesien het dat daar baie nood onder die volk was. Nood dat hulle God se roeping en nabyheid nie beleef het nie, nie gesien het nie. Maar God se onmeetlike groot genade is altyd daar. Daarom sal daar ’n uitkoms wees.

Laai af

Die Here wag vir dié wat op Hom wag

Skriflesing: Jesaja 30:8-26
Teksvers: Jes 30:15 en 18

Voel dit soms vir jou asof die dinge in jou lewe net meer-en-meer deurmekaar raak. Jy wag-en-wag op uitkoms van die Here. As niks egter uitwerk nie, dan voel jy dat jy amper verplig is om self in te gryp en self oplossings te vind vir die uitdagings in jou lewe.

In hierdie perikoop sê die Here egter dat Israel se krag te vind is in die stil word voor die Here en deur Hom ten volle te vertrou. Elkeen wat na die Here toe terugkeer, sal ware rus by Hom vind.

Die Here is immers gretig, ja amper ongeduldig om sy kinders genadig te wees. Hy wil hom oor sy kinders ontferm en toevou in sy liefde. Die Here is ’n God wat in jou lewe reg sal laat geskied. Gelukkig is jy wat op die Here vertrou en op Hom wag.

Laai af

‘n Skaap vir ‘n skaap!

Skriflesing: Jesaja 52:13-53:12
Hand 8:26-35
Teksvers: Jesaja 53:6

Om in ons kultuur en omstandighede ‘n vergelykende en beskrywende ervaring vir die verhaal van Jesaja 53 te vind, is toe nogal glad nie maklik nie. Iemand wat homself in ruil gee vir ‘n hele koninkryk se mense se lewens! Vreemde idee! Maar dit is die hart van hierdie profesie.
In die Ballingskap kla die mense mekaar aan. Hulle beskuldig mekaar en blameer hulle eie voorouers. Ander loop heeldag met skuldgevoelens en ‘n gewete wat pla. En dan kom God en stuur sy Kneg/Dienaar met die oplossing vir alles! Die Man van Smarte! Maar Hy moet in ons plek ‘n skaap word: Die Lam van God vir ons geslag! En God se plan slaag.

Skyfies (as Powerpoint)

Skyfies (as PDF)

Laai af