Vertikaal en horisontaal

Skriflesing: Genesis 4
Teksvers: Genesis 3 en 4

Die wese van hierdie gemeente lê in haar roeping om ware kerk van Christus te wees. Die heilige, algemene, Christelike kerk.
Wat is die kerk? Die kerk is ek en jy wat antwoord op God se inisiatief! Ons is die kerk! Dan leef ons in vrede met God deur Jesus Christus. My vrede met God (vertikaal) het egter ook gevolg op my verhoudinge met mense (horisontaal), veral met my medegelowiges. Daarin kom “die gemeen-skap van die gelowiges” of “die gemeenskap van die heili-ges” na vore!
Twee gewetensvrae word vandag ook aan elke lidmaat gestel.

Laai af

God seën ‘n worstelende gelowige

Skriflesing: Genesis 32
Teksvers: Genesis 32

“…. Jakob het geantwoord: “Ek sal jou net los as jy my seën.” Toe vra die man: “Wat is jou naam?” en hy antwoord “Jakob.”
Die man het gesê: “Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense ‘n stryd gevoer en jy het dit end-uit volgehou.”
Toe sê Jakob: “Sê my tog jou naam,” en die man vra: “ Waarom vra jy my naam? … ””
Genesis 32: 26-29

Laai af

Waar is jy?

Skriflesing: Genesis 3 en 4
Teksvers: Genesis 3:9 en 4:9

God is ons Vader deur Jesus Christus, ons Here en Broer. Die kerk as huisgesin van God is ons “moeder”. Die wese van die hierdie gemeente lê in haar roeping om ware kerk van Christus te wees. Die heilige, algemene, Christelike kerk. Vir die bewaring van die suiwere kerk as sy huisgesin is die Christelike dissipline of onderlinge tug nodig. Die sleutels daarvoor is die Woord en die sensuur/tug. Met hierdie sleutelmag vra die Here dieselfde vraag aan jou en my as aan Adam en Eva. En met daardie vraag help dit nie om weg te kruip nie. Hy roep jou uit jou skuilplek na Hom toe! Hierin sit daar groot genade, maar terselfdertyd ook ‘n groot opdrag. Hy roep jou ook na sy Verbondstafel!

Laai af