God het alles goed geskape

Skriflesing: Gen 1:1-31
Teksvers: Gen 1:311; Pred 7:29; Tim 4:4,5

Genesis 1 is baie meer as net ’n verhaal oor die skepping. Dit is baie meer as net ses dae waarin alles gemaak is. Dit gaan hier oor die Drie-enige God wat geopenbaar word as die enigste God wat geskape het omdat Hy almagtig is. Hoeveel keer het u al gevra, gereël sodat iets gedoen moet word en dit het nie gebeur nie. God het net gespreek en dit het gebeur. Psalm 33:8,9 “Die hele aarde moet die Here vrees, al die bewoners van die wêreld moet vir Hom ontsag hê, want Hy het gepraat en dit was so, Hy het beveel en dit was daar.”

Ons gaan na drie sake kyk met die klem op die woorde in vers 31 “…en dit was baie goed.”

  • God het geskape.
  • God het geëvalueer.
  • God het alles baie goed verklaar.

Laai af

Aan watter stad behoort jy eintlik?

Skriflesing: Gen 4; Ps 127, Heb 12:24 en 11:4; Heb 11:16; 13:14; Openb 3:12
Teksvers: Gen 4:26

Die wêreld bestaan eintlik net uit twee kante: Geloof en ongeloof. Daar is eintlik ook nie plek vir iets tussen-in nie. Dis warm óf koud. As jy lou is sal jy deur Christus uitgespoeg word (Op 3).
Sommer hier in die begin van die mens se geskiedenis sien ons hierdie twee lyne… en dan loop hulle al verder en verder uit mekaar! Laat ons dus glad nie verbaas wees dat die kerk deur die wêreld gehaat word nie. Laat ons egter bou aan die regte stad van God… die ware Jerusalem.

Laai af

Vertikaal en horisontaal

Skriflesing: Genesis 4
Teksvers: Genesis 3 en 4

Die wese van hierdie gemeente lê in haar roeping om ware kerk van Christus te wees. Die heilige, algemene, Christelike kerk.
Wat is die kerk? Die kerk is ek en jy wat antwoord op God se inisiatief! Ons is die kerk! Dan leef ons in vrede met God deur Jesus Christus. My vrede met God (vertikaal) het egter ook gevolg op my verhoudinge met mense (horisontaal), veral met my medegelowiges. Daarin kom “die gemeen-skap van die gelowiges” of “die gemeenskap van die heili-ges” na vore!
Twee gewetensvrae word vandag ook aan elke lidmaat gestel.

Laai af

God seën ‘n worstelende gelowige

Skriflesing: Genesis 32
Teksvers: Genesis 32

“…. Jakob het geantwoord: “Ek sal jou net los as jy my seën.” Toe vra die man: “Wat is jou naam?” en hy antwoord “Jakob.”
Die man het gesê: “Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense ‘n stryd gevoer en jy het dit end-uit volgehou.”
Toe sê Jakob: “Sê my tog jou naam,” en die man vra: “ Waarom vra jy my naam? … ””
Genesis 32: 26-29

Laai af

Waar is jy?

Skriflesing: Genesis 3 en 4
Teksvers: Genesis 3:9 en 4:9

God is ons Vader deur Jesus Christus, ons Here en Broer. Die kerk as huisgesin van God is ons “moeder”. Die wese van die hierdie gemeente lê in haar roeping om ware kerk van Christus te wees. Die heilige, algemene, Christelike kerk. Vir die bewaring van die suiwere kerk as sy huisgesin is die Christelike dissipline of onderlinge tug nodig. Die sleutels daarvoor is die Woord en die sensuur/tug. Met hierdie sleutelmag vra die Here dieselfde vraag aan jou en my as aan Adam en Eva. En met daardie vraag help dit nie om weg te kruip nie. Hy roep jou uit jou skuilplek na Hom toe! Hierin sit daar groot genade, maar terselfdertyd ook ‘n groot opdrag. Hy roep jou ook na sy Verbondstafel!

Laai af