Die 2e gebod: Hoe die onsienlik God gedien wil word

(geen eiewillige godsdiens nie)
Skriflesing: Eks 20:1-6; Kol 1:14-23; 2 Kor 3:18
Teksvers: Eks 20:4-6 (2 Kor 3:18)
HK: Sondag 35

Die eerste gebod leer ons WIE ons moet – die Here, God alleen, want daar is nie ander gode nie. Die tweede gebod leer ons HOE ons hierdie God moet dien en hoe nie! In kort verbied God enige eiewillige vorm van godsdiens en gebied (leer) ons om voortdurend te vra of ons godsdiens werklik vir die Here aanneemlik is. As God dan die Onsienlike is, kán en mág ons nie karikatuurbeelde van Hom maak of maar net doen waarvan ons hou nie.

Die Woord staan sentraal in die erediens – nie net die prediking nie, maar ook alles wat ons daar aan God aanbied. Die erediens is egter die voorloper van ons daaglikse lewensliturgie, om alles elke dag te doen “soos vir die Here”. Vra jou dus voortdurend af of dit wat jy doen vir Hom aanneemlik is (Ef 5:10). Dan sal ons nie beelde van God maak nie, maar eerder beeld van God wees!!

Laai af

Het jy ‘n goue kalf in jou lewe of is God jou God!

Skriflesing: Ex 32:1-35
Teksvers: Ex 32: 1,4,9-10, 31-32

Die meeste mense het maar iewers in hulle lewens ‘n goue kalf. Dit is ‘n stokperdjie, hulle werk, hulle sport, geld, vrou, kinders of enige-iets wat vir jou belangriker is as God. Ja selfs jou eie ek, status, geld, besittings kan ‘n “goue kalf” in jou lewe wees. Dit kan maklik gebeur dat iets, of iemand of besittings of werk belangriker in jou lewe raak as God. Ons kan baie maklik op baie dinge vertrou maar vertrou ons werklik op God. As ons moedeloos raak oor ons lewe, wat met my gebeur, oor die omstandighede in die land, die werkomstandighede, waarnatoe wend ons onsself. Wie gaan ons help? Hoe gaan ons uit hierdie situasie kom?

Ons gaan na drie sake kyk uit ons Skrifgedeelte:

  • Die groot sonde, nl. die goue kalf. Ex 32:1-6
  • Die groot toets. Ex 32:7-13
  • Die groot genade van God en tug van God. Ex 32:15-35

Laai af

 

Magteloosheid verdring jou vertroue in die Here

Skriflesing: Eks 3:1-4:17
Teksvers: Eks 3:11, 14

Magteloosheid verdring jou vertroue. Magteloosheid verdring alle hoop, alle vreugde, alle lewenslus. Om magteloos te voel, is om te voel daar is niks wat jy self kan doen wat jou lewe kan verander of verbeter nie…

Magteloosheid laat jou heeltemal verlam. En die wêreld waarbinne ons leef, is ‘n wêreld waarbinne ons al meer en meer magteloos voel. Met die inperkingsregulasies was ons volkome van enige magte gestroop. Soveel so dat nie net ons vryheid ingeperk is nie, maar ook ons vermoë om te werk. En wanneer ons so magteloos voel, dan word daardie magteloosheid baie gou ook hopeloosheid.

Hierdie hopeloosheid bring ‘n gevoel van betekenisloosheid en uitein-delik dat jy jou norme eenkant skuif en jouself isoleer en vervreem. Magteloosheid verdring uiteindelik ook jou vertroue in die HERE… Dit laat jou ook twyfel oor wie jy is, oor jou karakter, jou persoon, en jou hele bestaan.

Ons gaan vir die volgende paar preke stilstaan by verskeie karakters uit die Bybel en sien hoe die Here hulle op die proef gestel het, en hoe hulle behoue gebly het.

Laai af

Die ou kalf met nuwe goud

Skriflesing: Eksodus 32:1-35
Teksvers: Eksodus 32:4
HK: Sondag 5

Kom maak vir ons gode, want ons weet nie wat van Moses geword het nie.” So liefde gemeente kom die versoek van die volk daar by Sinai. Hulle wil God as die Een hê wat voor hulle uittrek. Hulle wil God dien en eer as die Een wat hulle uit Egipte gelei het. Maar in die proses pleeg hulle sonde. Hulle begeer God as hulle Verlosser, maar hulle vereer Hom op ‘n wyse wat verskriklik is. Hulle maak van God ‘n afgod.

Waar dit gaan in ons belydenis oor die soeke na ‘n Verlosser, is dit waaroor ons as kerk ook so maklik kan struikel. Om God te verafgod. Dit klink ietwat vreemd nie waar nie, hoe kan ‘n mens van God ‘n afgod maak. Hier met die goue kalf sien ons dit egter baie duidelik, kom ons kyk na wat beteken dit vir ons vandag.

Laai af

Ongesuurde brood simboliseer die afsterwe van ‘n sondige lewe

Skriflesing: Eksodus 12; 1 Korintiërs 5:6 – 8
Teksvers: Eksodus 12:20

Dit is opvallend dat die Here weer en weer beklemtoon dat die Israeliete by die instelling van die Pasga en by die fees van ongesuurde brood wat net na die Pasga gevier is, nie gesuurde brood mag eet nie.

Wat sou die rede wees?

Vandag kan ons met groot dankbaarheid terug kyk na die elemente van die Pasga wat na die lyde en sterwe van Jesus Christus heen gewys het. Nou kan ons met groot verwondering deel in die nuwe betekenis van brood en wyn by die gebruik van die nagmaal.

Laai af

Wil jy God beter sien? Maak oop jou ore!

Skriflesing: Ex 32-34
Teksvers: Ex 33:1,3,14-17

Eerder in ‘n wildernis met God as in ‘n paradys sonder God!

Hoe leef ons elke dag, met of sonder God? Is God net in die agtergrond van ons gedagtes? Ploeter ons elke dag voort in ons werk en in ons lewens? Of sien ons God in ons lewens en leef werklik tot eer van God? Moses was ‘n man van God wat in sy teenwoordigheid gelewe het elke dag. Elke dag het hy God “gesien en gehoor”. Moses wou niks doen as hy nie seker was dat God by hom en die volk is nie. Maar God is net by jou as jy in ware opregte afhanklikheid van God leef. Om in afhanklikheid te leef is om te hoor, te verstaan en in ‘n opregte gebedslewe met God te leef.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • God se opdrag: Moses trek na Kanaän.
  • God se toorn: Ek trek nie saam met julle nie.
  • God se genade: Goed Ek sal saamtrek.

Laai af