Die ou kalf met nuwe goud

Skriflesing: Eksodus 32:1-35
Teksvers: Eksodus 32:4
HK: Sondag 5

Kom maak vir ons gode, want ons weet nie wat van Moses geword het nie.” So liefde gemeente kom die versoek van die volk daar by Sinai. Hulle wil God as die Een hê wat voor hulle uittrek. Hulle wil God dien en eer as die Een wat hulle uit Egipte gelei het. Maar in die proses pleeg hulle sonde. Hulle begeer God as hulle Verlosser, maar hulle vereer Hom op ‘n wyse wat verskriklik is. Hulle maak van God ‘n afgod.

Waar dit gaan in ons belydenis oor die soeke na ‘n Verlosser, is dit waaroor ons as kerk ook so maklik kan struikel. Om God te verafgod. Dit klink ietwat vreemd nie waar nie, hoe kan ‘n mens van God ‘n afgod maak. Hier met die goue kalf sien ons dit egter baie duidelik, kom ons kyk na wat beteken dit vir ons vandag.

Laai af

Ongesuurde brood simboliseer die afsterwe van ‘n sondige lewe

Skriflesing: Eksodus 12; 1 Korintiërs 5:6 – 8
Teksvers: Eksodus 12:20

Dit is opvallend dat die Here weer en weer beklemtoon dat die Israeliete by die instelling van die Pasga en by die fees van ongesuurde brood wat net na die Pasga gevier is, nie gesuurde brood mag eet nie.

Wat sou die rede wees?

Vandag kan ons met groot dankbaarheid terug kyk na die elemente van die Pasga wat na die lyde en sterwe van Jesus Christus heen gewys het. Nou kan ons met groot verwondering deel in die nuwe betekenis van brood en wyn by die gebruik van die nagmaal.

Laai af

Wil jy God beter sien? Maak oop jou ore!

Skriflesing: Ex 32-34
Teksvers: Ex 33:1,3,14-17

Eerder in ‘n wildernis met God as in ‘n paradys sonder God!

Hoe leef ons elke dag, met of sonder God? Is God net in die agtergrond van ons gedagtes? Ploeter ons elke dag voort in ons werk en in ons lewens? Of sien ons God in ons lewens en leef werklik tot eer van God? Moses was ‘n man van God wat in sy teenwoordigheid gelewe het elke dag. Elke dag het hy God “gesien en gehoor”. Moses wou niks doen as hy nie seker was dat God by hom en die volk is nie. Maar God is net by jou as jy in ware opregte afhanklikheid van God leef. Om in afhanklikheid te leef is om te hoor, te verstaan en in ‘n opregte gebedslewe met God te leef.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • God se opdrag: Moses trek na Kanaän.
  • God se toorn: Ek trek nie saam met julle nie.
  • God se genade: Goed Ek sal saamtrek.

Laai af