Die regverdiging en wraak van God “Ek is die Here! Ek maak siek en Ek maak gesond”

Skriflesing: Deut 32
Teksvers: Deut 32:39-47

Deut 32:39 “Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het verbrysel (maak siek) en Ek genees; en daar is niemand wat uit my hand red nie.”

God is altyd regverdig. Daarom gebeur daar niks in die wêreld wat God nie van weet nie en nie toelaat nie. God is soewerein. God is in beheer van ons lewens en die heelal. Daarom hoef ons nie te vrees as die swaarkry, oorloë, rampe of wat ookal ons tref nie.

Maar God moet ook nie deur die wêreld of deur sy eie kinders getart word nie. God is nie maar ‘n “godjie” soos talle afgode met wie ons kan maak wat ons wil nie. God wil gedien en geëer en aanbid word met heilige eerbied. Daarom, wat ookal die krisis in ons lewens, ons moet na God toe gaan. By Hom is daar genade en vrede en geluk.

Laai af

God toets jou onvoorwaardelike en volkome oorgawe en diens aan Hom

Skriflesing: Deut 13; Op 13
Teksvers: Deut 13:1-4; Op 13:8

In Deuteronomium 13 waarsku die Here teen mense wat beweer dat hulle sogenaamde profete is wat die wil van die Here kan openbaar en selfs drome kan uitlê. Hulle sal na die gelowiges toe kom en vir hulle vertel van tekens of wonders wat die Here vir hulle gegee het om te openbaar. Hierdie mense kan volgens Openbaring 13 selfs met mag en krag optree dat hulle werklik geloofwaardig ly. Van hulle voorspellings, tekens en wonders kan selfs werklik gebeur. Die toets of die mense wel van die Here is, sal wees in dit wat hulle vir jou vertel. Sodra so ‘n persoon vir jou egter sou sê: “Kom ons gaan dien ander gode al het jy hulle nie vroeër geken nie, al het ons hulle nie vroeër gedien nie, moet jy nie na hom luister nie.” Die Here jou God is dan besig om jou op die proef te stel om vas te stel of jy Hom werklik liefhet met jou hele hart en siel en met al jou krag. Die Heilige Gees sal elkeen wat in Jesus Christus glo (die uitverkorenes), lei om hierdie amper geloofwaardige dwalings in die Naam van die Here te kan teenstaan.

Mag jy net die Here alleen ken, dien en aanhang elke dag.

Laai af

God se Naam is heilig en moet altyd met eerbied gebruik word

Skriflesing: Kol 3:1-17
Teksvers: Kol 3:17; Fil 2:9-11; Lev 24:15,16; Lev 5:1; Deut 6:13; Jak 5:12
HK Sondag 36+37

In die hedendaagse tyd word daar min betekenis aan Name gegee. Baie mense kies vir hulle kinders net ’n mooi naam of ’n naam waarvan hulle hou. Maar in die antieke wêreld was ’n naam van die allergrootste belang. God het selfs in die Bybelse tyd mense se name verander weens ’n belangrike gebeurtenis of vanweë ’n nuwe roeping of verhouding waarin hulle gestaan het. As Christene dra ons die naam van Jesus Christus. Die naam Christen kom drie keer voor in die Bybel, Hand 11:26; Hand 26:28; 1 Petr 4:16. Jesus Christus se Naam is verhewe bo elke Naam. Fil 2:9-11.

Hebreeuse name waarmee God Homself aan ons openbaar.

El of Elohim – Skepper en Onderhouer God – Gen 1

Jehova Elohim – die HERE God – Gen 2

El Schaddai – die Almagtige God – Gen 17:1

Edonai – God die Sterke. – Jes 1:24

Jehova – Ek is wat Ek is. – Ex 3:14

Jehova Sebaoth – Here van die leërskare. – 1 Sam 4:4

Laai af