Aan watter stad bou jy?

Skriflesing: 2 Kon 2:19-22; Josua 6:26; 1 Kon 16:34; 1 Kor 15:45
Teksvers: 2 Kon 2:19-22

Ons kan nogal tevrede raak met ons omstandighede. Ek bedoel nou nie die tevredenheid met God se wil nie (Ps 131)! Ek bedoel eerder so ‘n bietjie self-tevrede. Ons het óns drome uitgewerk, ons voel nogal in beheer. Ek weet wat my planne is en hoe ek dit tot uitvoer gaan bring. Ja, ek moet net nog ‘n rukkie baie hard werk, maar dit is die moeite werd… Nogal in beheer. Mý planne en drome.

Die stad of dorp Jerigo is vandag nog ‘n mooi stad met palmbome en dadels so jy seker nêrens elders kry nie. In die woestyn geleë, maar ‘n regte palmstad. Pragtig.

Maar so was dit nie in Elisa se tyd nie, want mense het die wil van die Here nie geken of gesoek of toegepas nie. Gelukkig het die profeet die vloek weggeneem.

Laai af

God staan in beheer van die lyding van sy kinders

Skriflesing: 2 Konings 8
Teksvers: 2 Konings 8:11-13

In 1 Konings 19:15-16 gee die Here vir Elia opdrag om vir Gasael tot koning van Aram asook vir Jehu tot koning van Israel te salf. Verder moes hy vir Elisa as profeet van die Here en opvolger van Elisa salf. Uit hierdie gedeel-te in 2 Konings 8:7-14 wil dit voorkom dat Elia moontlik nie vir Gasael tot koning van Aram gesalf het nie, maar die taak aan Elisa oorgelaat het.
Waarom sou die Here aan Elia die opdrag gegee het om vir Gasael tot koning van Aram te salf as Gasael soveel leed vir die Israeliete sou veroor-saak? Die lyding van Israel deur Gasael sou so erg word, dat dit vir Elisa in trane laat uitbars het.
Kan dit wees dat die Here ‘n koning soos Gasael sou aanstel, wetende dat die Israeliete baie swaar sou kry onder hom? Kan dit wees dat die Here dit sou beskik of toelaat dat sy kinders swaar sal kry onder die bewind van ‘n slegte heerser?

Laai af