God stel alles in werking om sy wil deur te voer

Skriflesing: 1 Samuel 16
Teksvers: 1 Samuel 16:18 en 23

In hierdie perikoop openbaar die Here sy mag en beheer oor alles wat in die wêreld gebeur. Niks gebeur toevallig nie. Selfs die feit dat Dawid die gawe van die Here ontvang het om die lier (harp) te kon speel, word nou instrumenteel gebruik om Dawid in Saul se paleis te laat kom woon. God het dit so laat gebeur.

God is op tyd en op plek met die uitvoering van sy groot raadsplan. Selfs die oënskynlike kleinste dingetjies, soos ‘n lier, word gebruik om met nuuskierigheid en opgewondenheid te sien hoe die Here vir Dawid voorberei om eendag koning te word.

Kyk gerus weer ‘n keer hoe die Here in jou lewe selfs die klein-ste dingetjies gebruik om sy wil te laat geskied.

Laai af

Die Here is ons ewige Koning ten spyte van menslike kortsigtigheid

SKRIFGEDEELTE: 1 Samuel 12
TEKSVERSE: 1 Samuel 12:19-25

Reeds in 1 Samuel 8 het die Israeliete gesê dat hulle ook ‘n menslike koning wil hê, net soos die ander volke. Samuel was te oud volgens hulle om verder ‘n leier te wees. Die volk het verder vir Samuel gesê dat sy seuns nie goeie leiers was nie. Sy seuns het hulleself verryk ten koste van ander, het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Hierdie saak was vir Samuel werklik verkeerd gewees. Tog het die Here vir Samuel opdrag gegee om aan hulle versoek te voldoen. Ten spyte van die volk se dwaasheid, ten spyte van hulle verkeerde besluite, bly die Here egter getrou aan sy verbondsbelofte.
Mag jy in die keuses wat jy maak, die wysheid kry om naby aan die Here te bly en Hom meer te vertrou as jou eie insig.

Laai af