God se huis en Salomo se hart. God woon in ons harte

Skriflesing: 1 Kon 8:12-21; 1 Kor 3:9b-22
Teksvers: 1 Kon 8:12,13,27-30; 1 Kor 3:9b,16,17

1 Kon 8:12-13,27-29 “Toe het Salomo gesê: “Die Here het gesê Hy wil in duisternis woon. 13) Daarom, Here, het ek vir U ‘n waardige huis gebou, ‘n verblyf waar U altyd kan woon. 27) “Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan U nie bevat nie, hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het! 28) Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar, hoor sy smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot U rig. 29) Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg, die plek waarvan U gesê het dat U u Naam daar wil vestig, sodat U die gebed kan hoor wat ‘n dienaar van U na hierdie plek toe bid.”

1 Kor 3:9,16,17 “Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. 16) Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? 17) As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle.”

Ons gaan na drie sake kyk:

  • God woon in ons hart.
  • God vra getuienis vanuit ons hart.
  • God vra gebede vanuit ons hart.

Maak oop

Besluite het verreikende gevolge

Skriflesing: 1 Konings 12
Teksverse: 1 Konings 12: 15 en 22-24

‘n Mens neem so maklik besluite sonder om werklik na te dink of te bid oor die wil van die Here. Sommige besluite het goeie en ander slegte nagevolge. In hierdie gedeelte hoor ons die verskil tussen die besluite van mense en die besluite van die Here met die gepaardgaande gevolge van die besluite wat geneem is.
Bo alles staan die ewige besluite van die Here vas en seker. Hy beskik en bepaal ons lewe. Hy sal deur sy besluite heen die gelowige lei om in en deur Hom te lewe of aan ons die geleentheid gee omtot inkeer en bekering te kom.
Ons land staan op die vooraand van ‘n verkiesing. Sogenaamde demokratiese besluite word geneem en ons sal met die gevolge van hierdie besluite vorentoe leef. Mag jy ook biddend voor die Here staan oor ander mense se besluite wat ‘n impak op die Here se eer en die mense se vreedsame bestaan tot God se eer sal hê.

Laai af

Net die beste (goud) is vir God goed

Skriflesing: 1 Kon 6:1,2; 11-38
Teksvers: 1 Kon 6:12,13; 1 Kon 8:12,13

Alles op aarde behoort aan God. Jesus Christus is egter so nederig dat Hy ’n donkie-vul gebruik om Jerusalem binne te ry. Tog is net die beste goed genoeg vir God. Goud is baie duur en getuig van net die beste. Daarom bou Salomo ’n tempel wat vol goud was.

Gee jy die beste van jouself en alles wat jy is en het vir God?
Is jou lewe toegewy aan God? Ons gaan na drie sake kyk:

  1. God woon by Israel in ’n tempel van baie goud. (1 Kon 6:20-37)
  2. God woon by gelowiges in hulle harte wie se geloof kosbaarder is as goud. (1 Petr 1:7)
  3. God woon in die hemel met goue strate. (Open 21:21,22)

Laai af