Soli Deo Gloria! Aan God alleen, al die eer!

Skriflesing: Rom 11:1-36
Teksvers: Rom 11:33-36

Die herdenking van die Reformasie kom tot ’n einde. Vyf honderd jaar gelde het Maarten Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker. Die afgelope Dinsdag was dit 500 jaar gelede. Uit die hervorming het daar vyf Solas ontstaan.
Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus en Soli Deo Gloria! Die laaste van die vyf Solas handel oor:
Alleen al die lof en die eer aan God!
1. Eer God vir sy verbond met ons! v27
2. Eer God vir sy genade aan ons! v29
3. Eer God omdat Hy God is. v33-36

Laai af

ALLES TEN GOEDE!?

Skriflesing: Rom 8:22‑30 en 31‑39
Teksvers: Rom 8:28
Ons leef in ‘n aksie/spanningsvolle tyd. Dinge is aan die gebeur. Mooi dinge en ook vreesaanjaende dinge: Ons hoor byna daagliks van oorloë en die verskrikkinge daarvan. Ook hier by ons is daar die bloedvergieting en
geweld en misdaad. Van besoedeling tot die pestilensies van ongeneeslike siektes, van kindermolestering tot gruwelike korrupsie, van misdaad tot openbare geweld, van valse profete tot ondermyning van alles wat Christelik is, van die selfsugtige eie ‑ ek wat net roem vir homself soek tot magspel van die politici en geldmagnate van ons tyd. En dan is daar nog die daaglikse katastrofes van u persoonlike lewe… Wat hou dit alles nog vir ons en ons
kinders in?