Die laaste oordeel

Skriflesing: Op 20:1‑15; II Kor 5:10; I Kor 15:26
Teksvers: Op 20:12

Terwyl Petrus ons gewaarsku het teen die dwaalleraars wat die oordeel ontken, het ons verlede week seker gemaak dat ons in die wederkoms glo en daarmee saam in die dag van oordeel.
Nou gee Johannes ons ‘n idee van wat presies op daardie laaste dag gaan gebeur. Een ding is seker en dit is dat Je-sus daar sal wees! So verwag ons ons Verlosser as Regter, komende om te oordeel én te red!
Vir die goddelose is daar op daardie dag egter geen goeie nuus nie.

Laai af

Sola Scriptura: REFORMASIE RED JOU VAN SY OORDEELSWOORD

Skriflesing: Op 2:12-17; Heb 4:12,13
Teksvers: Op 2:16

Pergamum is ‘n dorp in Klein Asië, vandag bekend staan as Bergama in Turkye. Die stad is bekend vir sy hospitaal, die Asclepion, asook die Akropo-lis waar daar verskeie afgodstempels en altare was. Almal in die dorp is na die verskeie funksies by hierdie plekke uitgenooi en moes jy maar “saamspeel” anders is jy uit die gemeenskap verstoot. Dit sou ‘n knou kon wees vir jou besigheid of jou status.
Die verwyt van ons teksgedeelte is dat sommige mense juis aan hierdie “saamlopery” meegedoen het en so van die waarheid afgedwaal het.
Jesus roep sy kerk op tot voortdurende reformasie, anders sal ons te doen kry met “die swaard van sy mond”… en die swaard is die Woord van God! Christus sal oordeel volgens sy Woord.
Na wie se uitnodigings luister jy?

Laai af