Gaan dan heen, maak dissipels…

Skriflesing: Matteus 28 en Hand 1:8; I Pet 3:15
Teksvers: Matteus 28:18-20

Dit sal onvanpas wees as ons in die week van hemelvaart nie weer aandag skenk aan die Groot Opdrag van ons Here nie. Wie die groot liefde van God leer ken het en die opdrag van God verstaan, moet ook luister na die Groot Opdrag van Here en Verlosser, Jesus Christus: ”Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels…”.
Hierdie opdrag word eerstens aan die twaalf apostels gegee en is die grondslag van die stigting van die Christelike kerk. Hande-linge vertel dan ook in meer besonderhede hoe hulle uitvoering gegee het aan hulle sendingsopdrag. As lidmate van hierdie kerk staan die opdrag steeds vir ons. Die evangelie van Christus moet uitgedra en verkondig word – deur die geroepe dienskneg-te as bedienaars van die Woord, maar ook deur elke lidmaat afsonderlik. Hierdie taak begin by jou eie huis en kring uit na almal (alle nasies) wat die Here op jou pad bring.

Laai af

Hoekom vergelyk God ons met sout en lig?

Skriflesing: Mat 5:13-16; Mark 9:50; Luk 14:34,35
Teksvers: Mat 5:13-14a

Daar is verskeie Afrikaanse idiome oor sout en lig.

 • Is jy jou sout werd?
 • Het jy jou sout verdien?
 • Ek neem dit met ’n knippie sout!
 • Om ’n sak sout saam op te eet!
 • Daar brand ’n lig in die wapad!
 • Elke donker wolk het ’n silwer randjie!
 • Groot lantern, weinig lig!

En tog staan daar in ons teksvers:

 • “Julle is die sout vir die aarde.”
 • “Julle is die lig vir die wêreld.”

Laai af

Jesus Christus gee intens om vir sy mense

Skriflesing: Mat 14:22-33 (Mark 6:45-52; Joh 6:16-21)
Teksvers: Mat 8:27; Mat 14:33

Jesus is Here oor die hele Skepping. Jesus is alwetend, ook wat elke oomblik van die dag met ‘n mens gebeur. Ons lees in Jes 45:5-7:
“Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet dat daar buiten My geen God is nie; Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, Ek doen al hierdie dinge.” Jesus gee om vir sy mense. Hy loop nie op die see en laat Petrus op die see loop om ‘n blote wonderwerk te doen nie, maar dat sodat Sy Almag openbaar kan word en Hy deur sy versoeningswerk kan toon dat ons altyd na Hom toe moet gaan vir en lewe en om te lewe. Ons gaan na drie sake kyk:

 • Jesus loop op die see
 • Petrus loop op die see
 • Jesus “loop” in ons harte

Laai af

JESUS: Hoe of wat noem jý Hom?

Skriflesing: Matteus 1:18-25
Teksvers: Matteus 1:21

Die Naam Jesus beteken Verlosser, Redder (Eng: Savior). Eintlik kom die Griekse woord: sōzō uit die militêre milieu en beteken om iemand (of selfs ‘n beleërde stad) uit diepe nood te red. Dit is ook gebruik in die seilvaart waar skepe in groot nood geraak het.

Jesus is ons Verlosser. So word Hy deur God genoem. So word Hy ook deur sy ouers en die mense genoem. Hoe noem jy Hom?

Laai af

Die Woord van God is die teenvoeter teen versoekings

Skriflesing: Matteus 4:1-11
Teksvers: Matteus 4:10

Die Woord alleen is Jesus se antwoord op die duiwel se pogings om Hom te versoek. Jesus troef nie net die aanslag van die duiwel deur aan te haal uit die Woord van die Here nie, maar Hy wys ook aan ons hoe ons versoekings en aanslae in ons lewe oorwinnend kan han-teer.
“Daar staan geskrywe” is woorde wat ons op elke terrein van ons lewe kan toepas. Hoe meer ons die Woord van die Here ken, des te meer kan ons in alles wat ons dink, doen en sȇ die waarheid van die Here se Woord in ons lewe toepas.
Mag jy meer en meer leer om, in navolging van Jesus Christus, die Woord van die Here orals toe te pas en so elke dag te lewe in noue verbondenheid aan die Here.

Laai af