Jesus Christus is die Rots op wie die kerk gebou is en daarom is die hel geen verskrikking vir Christene nie

Skriflesing: Mat 16:13-20
Teksvers: Mat 16:18
HK: Sondag 16

Het u al die volgende uitdrukkings geuiter of gehoor? My lewe is hel? Vandag het ek hel beleef? Dit is hel hierdie?

Nou as iemand so iets sê, of so ‘n uitdrukking gebruik, weet ons dat iemand sê, sy lewe is op die oomblik glad nie lekker nie, inteendeel, sy lewe is hel, daar is geen vooruitsig nie, daar is net swaarkry en sleg in sy lewe.

Ons bely in die twaalf artikels dat Jesus het neergedaal na die hel, ter helle neergedaal het of ook die angste van die hel ondergaan het. Jesus Christus het self belowe:

Mat 16:18 “En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”

Laai af

God sorg vir ons as Skepper en onderhouer en ons vertrou in God

Skriflesing: Mat 6:24-34 Mat 10:26-31
Teksvers: Mat 6:31-33; Mat 10:28
HK: Sondag 10

God sorg vir sy ons in teenspoed en in druk. God openbaar Homself altyd, ook as daar groot nood en krisisse in die wêreld is. Ons verstaan nie altyd die gebeure in die wêreld nie.

Die gebeure in die wêreld, die Covid-19 virus, die dood, die trauma, die inperkings laat ons eintlik sprakeloos. Daar is verseker baie vrae,

Ons gaan vanaand na drie punte kyk:

  • God is die almagtige Skepper.
  • God is die barmhartige onderhouer.
  • God is die een op wie ons vertrou.

Laai af

Die wet ontbloot ons gebrek aan liefde

(Last updated on Februarie 14th, 2020)

Skriflesing: Matteus 5:17-48
Teksvers: Matteus 17-19
HK: Sondag 2

‘n Mens kan jou maklik misgis met die wet… Baie Christene verklaar met groot bravade dat die wet geen betekenis of plek meer het in Christus nie, maar helaas.

In Christus spreek die wet nog baie skerper. Jesus wys ons deur die vervulling van die wet hoe gebrek-kig ons begrip van die wet en daarmee van die liefde is.

Ons staan vanaand stil by die tema: Die wet ontbloot ons gebrek aan liefde.

Laai af

My volkome troos!

Skriflesing: Mat 10:26-31
Teksvers: Mat 10:29-31
HK: Sondag 1 Vr. en antw. 1

Om fisies seer te kry, om ’n terminale siekte te hê, om ouer te word, om swaar te kry is nooit vir enigiemand lekker nie. Inteendeel, dit is nie net soms seer nie, maar dit is ook trau-maties. Daarom is daar traumabehandeling, deur pastorale sielkundiges en psigiaters. Maar ons as Christene het dié grootste troos. Ons het nie net God wat daar ver is wat ons vertroos en aan ons die beste traumatiese behandeling gee nie, maar Hy het ook alles wat ons nodig het laat opskryf sodat ons dit kan lees en daardeur vertroos kan word. God is intiem nou by ons betrokke deur sy Woord en Gees. Ons gaan na drie sake kyk.

  • Ons behoort aan Jesus Christus.
  • Ons word bewaar deur die Vader.
  • Ons word verseker van die ewige lewe deur die Heilige Gees.

Laai af

Die grootste in die Koninkryk

Skriflesing: Mat 18:1-14; Mark 9:33-37; Luk 9:46-48

Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hierdie is ’n vraag waaroor selfs die dissipels gestruikel het. Wie van hulle was die belangrikste? Daarom gaan hulle na Jesus toe met hierdie vraag. Jesus antwoord hulle, maar met ’n totaal ander antwoord as die wat hulle verwag het. Jesus openbaar wie die belangrikste is in die koninkryk van God.

Ons gaan na drie sake kyk…

  • Wie mense dink is die belangrikste!
  • Wie Jesus sê is die belangrikste!
  • Wat ons moet doen om die belangrikste te wees!

Laai af