Skeur liewer julle harte!

Skriflesing: Markus 14:43-65 Joël 2:12,13,14; Heb 9:1-15
Teksvers: Markus 14:63, (Mt 26:65)

Laat ek Hom aan julle voorstel: Jesus Christus, jou Verlosser en Here. Ook genoem die Lydende Kneg van die Here, die Man van Smarte. En kyk wat het Hy nie alles verdra en verduur nie! So baie wil nie met so ‘n tragiese figuur geïdentifiseer word nie. Soos Kajafas! Hy verag vir Jesus. Hy skeur sy klere! In die proses mis Hy nie alleen so baie nie, maar maak Hy die smarte van die Man voor hom ook net groter.
Is jou en my geloof nie ook soms net ‘n klugspel soos wat hier voor ons afspeel nie. Dit is tyd dat ons ons harte laat aanraak. Jesus het dit ook vir my en jou gedoen!

Laai af

Baie sal…!

Skriflesing: Matteus 8:1-17
Teksvers: Matteus 8:11

Dit is nogal ‘n groot voorreg om in verre lande rond te reis. Na die toer in Europa op die spore van die Reformatore het mens net weer onder die indruk gekom dat ons nie so alleen in die wêreld is nie. Daar is baie ander mense. Mense wat heel an-ders is. Mense wat anders dink en doen. Baie mense. Miljoene. Biljoene.
En tog kan jy soms so alleen voel. Dink dat jy alléén glo. Totdat jy skielik besef dat daar voor jou baie ander was wat geglo het. En ook baie op allerlei ander plekke is daar mense wat net soos jy/ons glo en geglo het!
Ek glo waarlik aan die heilige algemene Christelike kerk! Ek glo aan die gemeenskap (koinonia) van die heiliges!

Laai af

Gaan dan heen, maak dissipels…

Skriflesing: Matteus 28 en Hand 1:8; I Pet 3:15
Teksvers: Matteus 28:18-20

Dit sal onvanpas wees as ons in die week van hemelvaart nie weer aandag skenk aan die Groot Opdrag van ons Here nie. Wie die groot liefde van God leer ken het en die opdrag van God verstaan, moet ook luister na die Groot Opdrag van Here en Verlosser, Jesus Christus: ”Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels…”.
Hierdie opdrag word eerstens aan die twaalf apostels gegee en is die grondslag van die stigting van die Christelike kerk. Hande-linge vertel dan ook in meer besonderhede hoe hulle uitvoering gegee het aan hulle sendingsopdrag. As lidmate van hierdie kerk staan die opdrag steeds vir ons. Die evangelie van Christus moet uitgedra en verkondig word – deur die geroepe dienskneg-te as bedienaars van die Woord, maar ook deur elke lidmaat afsonderlik. Hierdie taak begin by jou eie huis en kring uit na almal (alle nasies) wat die Here op jou pad bring.

Laai af

Hoekom vergelyk God ons met sout en lig?

Skriflesing: Mat 5:13-16; Mark 9:50; Luk 14:34,35
Teksvers: Mat 5:13-14a

Daar is verskeie Afrikaanse idiome oor sout en lig.

 • Is jy jou sout werd?
 • Het jy jou sout verdien?
 • Ek neem dit met ’n knippie sout!
 • Om ’n sak sout saam op te eet!
 • Daar brand ’n lig in die wapad!
 • Elke donker wolk het ’n silwer randjie!
 • Groot lantern, weinig lig!

En tog staan daar in ons teksvers:

 • “Julle is die sout vir die aarde.”
 • “Julle is die lig vir die wêreld.”

Laai af

Jesus Christus gee intens om vir sy mense

Skriflesing: Mat 14:22-33 (Mark 6:45-52; Joh 6:16-21)
Teksvers: Mat 8:27; Mat 14:33

Jesus is Here oor die hele Skepping. Jesus is alwetend, ook wat elke oomblik van die dag met ‘n mens gebeur. Ons lees in Jes 45:5-7:
“Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet dat daar buiten My geen God is nie; Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, Ek doen al hierdie dinge.” Jesus gee om vir sy mense. Hy loop nie op die see en laat Petrus op die see loop om ‘n blote wonderwerk te doen nie, maar dat sodat Sy Almag openbaar kan word en Hy deur sy versoeningswerk kan toon dat ons altyd na Hom toe moet gaan vir en lewe en om te lewe. Ons gaan na drie sake kyk:

 • Jesus loop op die see
 • Petrus loop op die see
 • Jesus “loop” in ons harte

Laai af