EWIGE LEWE

Skriflesing: Markus 10:17-27

Markus 10 is ʼn gedeelte wat deur kultegroepe gebruik word om die beheer oor hulle lede te versterk.

Lees die gedeelte deur en dink solank oor die volgende vrae:

1. As die man in Markus 10 so ernstig is oor die ewige lewe – waarom is hy dan nie bereid om te doen wat die Here vir Hom sê nie?

2. Waarom gee die Here so ʼn opdrag aan die man? Geld dit vir ons ook?

3. Waarom begin die dissipels dink dat niemand dan gered kan word nie?

4. Wat bedoel die Here as Hy sê dat dit vir mense onmoontlik, maar vir God moontlik is?

5. Hoe hou dit verband met Jesus se vraag aan die man in die begin?

6. Waarin lê ons sekerheid?

7. Watter offer mag dit van ons vra – en is ons daartoe bereid?

Laai af

Skeur liewer julle harte!

Skriflesing: Markus 14:43-65 Joël 2:12,13,14; Heb 9:1-15
Teksvers: Markus 14:63, (Mt 26:65)

Laat ek Hom aan julle voorstel: Jesus Christus, jou Verlosser en Here. Ook genoem die Lydende Kneg van die Here, die Man van Smarte. En kyk wat het Hy nie alles verdra en verduur nie! So baie wil nie met so ‘n tragiese figuur geïdentifiseer word nie. Soos Kajafas! Hy verag vir Jesus. Hy skeur sy klere! In die proses mis Hy nie alleen so baie nie, maar maak Hy die smarte van die Man voor hom ook net groter.
Is jou en my geloof nie ook soms net ‘n klugspel soos wat hier voor ons afspeel nie. Dit is tyd dat ons ons harte laat aanraak. Jesus het dit ook vir my en jou gedoen!

Laai af