Jesus gee Homself tot in die dood!

Skriflesing: Luk 23; Psalm 31:6; Joh 10
Teksvers: Lukas 23:46

Psalm 31 vers 6 in die Bybel is vir elke Jood deel van sy basiese opvoeding. ‘n Jood se ma leer hom van kleins af om te bid en die eerste gebed wat ‘n Joodse kind leer om voor slaaptyd te bid, is juis die woorde van Ps 31:6 – “In u hande gee ek my gees oor”.
‘n Slaaptyd-gebed dus, aan die kruis! Ja, want die Vader sien weer sy Seun raak na die drie donker ure van God-verlatenheid! Die Seun rus daarna vir die drie dae in die graf, nadat Hy sy werk en offerwerk voltooi het! Slaap sag my kind, my Seun! Omdat die Vader sy Seun verlaat het, sal Hy hierdie gebed van my en elke ander gebed van my en jou, sy kindertjies, ook verhoor!

Laai af