Verdorde hand of verdorde hart?

Skriflesing: Matteus 12 en Markus 3; Lukas 6
Teksverse: Lukas 6:6-11

Het jy al nagedink oor die verandering, vernuwing en geloofsgroei in jou eie lewe? Verandering kom nie sommer nie. Dit is maar net as die Heilige Gees jou oortuig dat daar vernuwing by jou kan plaasvind. Die Fariseërs het aan ‘n manier van versoening, tussen hulle en God, deur wetsonderhouding vasgehou. Hulle wou eerder hulle eie siening en verdienste as weg tot saligheid navolg as om die genade in en deur Jesus Christus hulle eie te maak. Daarom dan vandag die vraag ook aan jou: Bring die besef van jou eie verdorwenheid jou by Jesus Chrisuts uit of is jy verhard in jou eie selfgekose manier van lewe? Verdorde hand of verdorde hart?

Laai af

Die Emmausgangers – Jesus het waarlik opgestaan

Skriflesing: Luk 24:1-35
Teksverse: Luk 24:30-34
Heid Kat Sondag 17 Vr en Antw 45

Vr. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
Antw.
Ten Eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin, Sodat Hy ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak.
Ten Tweede word ons nou deur sy krag tot ’n nuwe lewe opgewek.
Ten Derde is die opstanding van Jesus vir ons ’n betroubare waarborg van ons salige opstanding.

Laai af

Die sewe kruiswoorde

Skriflesing: Lukas 23:26-55
Teksverse: Luk 23:33

(1) Luk 23:34 “Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wa hulle doen nie!”
(2) Luk 23:43 “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees”
(3) Joh 19:26,27 “Daar is u seun…Daar is jou moeder”
(4) Mat 27:45,46 “My, God, My God, waarom het U my verlaat?”
(5) Joh 19:28-30 “Ek is dors”
(6) Joh 19:30 “Dit is volbring!”
(7) Luk 23:46 “Vader in U hande gee ek my gees oor”

Laai af

Jesus se verloofde bruid

Skriflesing: Lukas 22
Teksvers: Lukas 22:20

Om werklik ons teksvers vandag te verstaan is dit nodig om die gewoontes van die Jode rondom die huweliksbevesti-ging (troues) van destyds te verstaan. Dit is ook nodig om te weet dat die verlowing nie maar net ‘n romantiese afspraak was nie, maar as absoluut vaste beloftes. Dus was dit die eerste stap van die huweliksluiting en kon dus alleen deur ‘n behoorlike egskeiding beeïndig word.

Dit sou vandag nogal belangrik wees om jou verantwoordelikheid as verloofde bruid van Christus hierin te verstaan en daagliks uit te leef, terwyl jy en ek in gespanne afwagting uitsien na die koms (lees: wederkoms) van ons Bruidegom!

Laai af

Waarom is daar rampe?

Skriflesing: Lukas 13:1-9; Filippense 3:12-14
Teksvers: Lukas 13:1-9

Waarom val die loopbrug by Hoërskool Driehoek vier kinders dood en laat verskeie met ernstige beserings en gevolge in die hospitaal?

Slegte dinge gebeur daagliks. Soms met jouself en soms hoor of lees jy daarvan in die nuus. Die dinge herinner ons op ‘n harde manier daaraan dat ons in ‘n stukkende wêreld woon. ‘n Wêreld wat smag na redding en verlossing. Ook gelowiges sug saam met die wêreld, maar doen dit met die vaste hoop op die genade van God.

Hoe moet ons die nuus verwerk en die tragedies van ons dag verstaan? Wat sou Jesus antwoord op sulke hoekom-vrae?

laai af

Jesus jubel omdat die evangelie uitgedra word

Skriflesing: Luk 10:1-24
Teksvers: Luk 10:21; Luk 11:27-28

Jesus Christus was nie net vol blydskap soos die twee en sewentig, omdat die evangelie-sending suksesvol was nie, maar ons lees hy het deur die Heilige Gees dit UITGEJUBEL! Die uitdra van die evangelie is so ‘n belangrike saak dat Jesus van blydskap oorgeloop het. So is dit vandag nog ons opdrag om die evangelie met blydskap en dankbaarheid uit te dra. As die Satan in jou pad staan omdat jy voluit vir Jesus werk moet jy bly wees, want dan weet jy Satan beskou jou as ‘n gevaar vir hom. Daarom moet ons ambassadeurs wees wat voluit vir God werk, in sy koninkryk.

Daar is ‘n drievoudige blydskap.

1 Die vreugde lê in dienswerk. Luk 10:17-19

2 Die vreugde lê in ons verlossing. Luk 10:20

3 Die vreugde van God se soewereiniteit en genade. Luk 10:21-24

Laai af