Jesus Christus, ons Koning, het sy koninkryk kom bevestig! Wat moet ons dink en doen in hierdie tyd van inperkings?

Skriflesing: Luk 19:11-27 (Mat 24:14-30)
Teksvers: Luk 19:12-14, 27

Die wederkoms is elke dag ’n dag nader. Ook in die “goeie tye” was dit so. Ook in die tyd van Jesus Christus op aarde was dit so. Jesus was op pad na Jerusalem vir die Paasfees. Hy het aan die dissipels geleer dat Hy gedood sal word en sal opstaan (Luk 18:31-35). Dit het ’n algemene gevoel laat ontstaan dat die Koninkryk van God spoedig en skielik sal gebeur. Jesus het ook geweet dat as mense obsessief raak met die wederkoms, is hulle geneig om hulle roeping op aarde te versaak en net uit te sien na die wederkoms.

Ons gaan na drie sake kyk:

 • Die Koning het sy koninkryk kom bevestig.
 • Die Koning het sy koninkryk in werking kom stel.
 • Die Koning het sy koninkryk kom beoordeel.

Laai af

Geloof red

Skriflesing: Lukas 8:40-56
Teksvers: Lukas 8:48
HK: Sondag 23

Met Sondag 22 bereik ons die einde van ons geloofsbelydenis. Die belydenis wat so presies uitgelê is oor die betekenis van elkeen van die 12 artikels keer nou terug na ons in persoon en vra: wat is die waarde van al hierdie dinge wat ons bely? Wat is die waarde van jou geloof?

Ons gaan vervolgens stilstaan by die gebeure van twee meisies wie se lewe in gevaar is agv gesondheid met die tema: Geloof red.

 1. Kan jy nog die 5 bekende solismes onthou van die reformasie? Sola Fide… ens
 2. Hoekom sal ons bely dat geloof red, as dit tog net ons Here Jesus is wat kan verlos? Hab. 2 en Romeine 1
 3. Wat beteken die woorde: geregtigheid en regverdigheid?
 4. Watter soort werke kan ons doen om onsself te red?

Laai af

Christus maak ons deel van die gemeenskap van heiliges

Skriflesing: Lukas 15:11-32
Teksvers: Lukas 15:21
HK: Sondag 21

Ons ken die trilogie van verlorenheid baie goed. Die gelykenis van die verlore seun is algemeen bekend. En hoewel dit hier gaan oor die blydskap van die bekering van sondaars, sit daar ook iets in hierdie gelykenis oor hoe ons die kerk moet sien.

 1. Wat beteken die woordjie: “kerk”? NGB art 28
 2. Aan wie behoort die kerk? NGB art 27
 3. Hoeveel kerke bestaan daar? NGB art 29
 4. Waarom is dit belangrik om deel te wees van ‘n gemeen-te? HK Sondag 21

Laai af

Jesus is meer as net ons hoop, Hy is ons Enigste Verlosser

Skriflesing: Lukas 24:13-53
Teksvers: Lukas 24:21
HK: Sondag 11

Mense kan baie maklik moed verloor veral wanneer dinge nie uitwerk soos hulle gedink het nie. Dit is presies wat gebeur met die twee Emmausgangers. Hulle is oppad huistoe, en het gehoop dat Jesus die ware Verlosser is.

In die Heidelberger bely ons egter veel meer as net om te hoop: elkeen wat die Verlosser met ‘n ware geloof aanneem, het in Hom alles wat vir hulle saligheid nodig is.

Laai af

Engele bring die goeie tyding van ware vrede!

Skriflesing: Luk 2:1-20
Teksvers: Luk 2:9-14

Die eerste direkte aankondiging van Jesus Christus se geboorte word deur ’n engel gebring. Die engel bring dit aan anonieme skaapwagters. Verwonderd en met ’n heilige vrees luister die skaapwagters na hierdie boodskap. Die engel troos hulle om nie bang te wees nie. Om dit verder te beklemtoon verskyn daar ’n menigte van engele wat ’n loflied sing, ’n hemelse koor van volmaakte sang. God se heerlikheid word openbaar in sy Seun. Die eenvoudige krip word ‘n heilige plek, want ons Here Jesus Christus lê daarin as die Seun van God en die Seun van die mens.

Ons gaan na drie sake kyk vanaand:

 • ’n Engel bring die goeie tyding.
 • Engele juig oor die goeie tyding.
 • Die goeie tyding is ware vrede.

Laai af