“Julle is my vriende!”

Skriflesing: Joh 15:1-17
Teksvers: Joh 15:14-16 (v14)

Jesus Christus is die Hoof van die Kerk. Jesus word geopenbaar as ons Verlosser, Saligmaker, Hoogste Profeet, Koning, Herder. Maar nou noem Hy ons sy vriende. Wat ’n ontsaglike voorreg en genade dat Hy ons sy vriende noem. Daar ontstaan sekerlik baie vrae: Wat bedoel Jesus met ons as sy vriende? Is Hy ook ons Vriend? Hoe hanteer jy ’n vriend en wanneer is iemand jou vriend? Ons gaan na drie sake kyk:

  • Jesus noem ons vriende!
  • Jesus het ons uitgekies!
  • Jesus verwag dat ons vrugte sal dra!

Laai af

Jesus is ons Eksodus

Skriflesing: Joh 13:31 tot 14:12
Teksvers: Johannes 14:6

Laat julle harte nie ontstel word nie….” Maar glo! Glo in God, glo ook in Jesus Christus… Dit is die boodskap vanuit die Johannesevangelie wat so helder weergalm: Glo! Glo dat Jesus waarlik die Christus is, die Verlosser van hierdie wêreld.

Dit weerklink ook so duidelik in die “Ek is”-uitsprake waarmee Jesus dit bo alle redelike twyfel stel dat Hy waarlik die Verlosser is. Nie alleen is Hy die Brood van die lewe nie, Hy is ook die Lig van die wêreld. Hy is die deur van die skape. Hy is die goeie Herder wat Sy lewe gee vir die skape, want Hy self is ook die opstanding en die lewe… En nou hoor ons dit hier ook, dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is…

In al hierdie dinge is Jesus nie alleen besig om Sy dissipels te leer wie Hy is nie, Hy is ook besig om hulle voor te berei vir alles wat nog voorlê: Die pad van geloof wat hulle moet stap.

Ons staan vervolgens stil by Jesus wat die Weg, die waarheid en die lewe is. Amen

Laai af

Van superhero tot zero

Skriflesing: Johannes 6
Teksvers: Johannes 6:14,15

As Jesus in sy bediening van drie jaar op aarde wonderwerke doen, is dit nie om ons te leer dat ons elkeen geregtig is op ‘n paar wonderwerke nie. Pasop vir die leraars wat uitroep: “Name it and claim it”.

Waarskynlik is dit die soort Jesus wat meeste mense vandag wil hê. Ek sou nogal dink dat dit ‘n yslike belediging vir Jesus Christus self moet wees. Hy is immers God Almagtig. Hy kan baie meer as dit doen. Miskien het ons ook ‘n skewe beeld van wie die Jesus Christus van die Skrif nou eintlik is. Miskien het ons baie verwronge idees oor die nagmaal en die kerk wat aan Hom behoort.

Laat ons versigtig wees om Hom nie nog weer te verneder nie!

Laai af

Vorentoe is nie agtertoe nie!

Skriflesing: Lukas 5:1-11 en 22:31-34; Johannes 21
Teksvers: Johannes 21:3

Die Heilige Gees (as primêre Outeur van die Bybel) mors nie met woorde nie. Alles in die Bybel is dus woorde wat vir ons van waarde is. So ook die skynbaar min-seggende woorde van Petrus, of soos hy in die teks genoem word, “Simon” Petrus.

Hy is nou weer in sy tuisdorp in Galilea. Doodverveeld! Hier is hy sommer by die See van Tiberias/Galilea. En dan: Ek gaan visvang. Op die oog af heel onskuldig. Hy is immers ’n visserman van beroep. En om nou sy ledigheid te verdryf, gaan doen hy darem iets sinvol. Vanaand gaan daar vis op die tafel wees!

Mens sou die vraag moet vra: Is dit wat Petrus nou moes doen? Is dit wat Jesus van hom verwag? En dan kyk ons dieper, en sien hoe Jesus self vir Petrus omgee en hom help om sy fokus reg te kry.

Wat doen ons terwyl ons wag dat Jesus kom soos Hy beloof het?

Laai af

God gee lewende water uit ou en nuwe putte!

Skriflesing: Gen 26:12-35; Gen 21:22-33
Teksvers: Gen 26:19-22, 25,32-33 Gen 21:25,30-31; Joh 7:38

In die Bybel word waterputte soms gebruik as ‘n seëning uit die hand van God. Die mens soek, ook in sy godsdiens, voortdurend nuwe dinge, terwyl al wat ons nodig het, is om die ou waterputte oop te grawe, wat God lankal aan die kerk gegee het. Geestelik gesien bevat die ou putte die lewende water, alles wat ons nodig het om van te lewe, bv. Die Woord van God, gebed, aanbidding, lofpryssing, geloof, die krag van die Heilige Gees, dankoffers en dienswerk. Soms gooi die Satan die “ou putte” toe, sodat ons baie dors word. Wanneer daar daadwerklike geestelike herlewing in die kerk is, is dit wanneer die ou putte weer oopgegrawe word. Dit is wanneer die Bybel weer opreg bestudeer word en die Heilige Gees toegelaat word om vrylik deur die Woord in ons harte te werk.

Ons gaan na drie sake kyk:

1 Grawe die ou putte oop, dit is gesonde water.

2 Grawe nuwe putte, daar is nuwe vars water.

3 Gee oorvloedige lewende water, vir almal.

Laai af