Vorentoe is nie agtertoe nie!

Skriflesing: Lukas 5:1-11 en 22:31-34; Johannes 21
Teksvers: Johannes 21:3

Die Heilige Gees (as primêre Outeur van die Bybel) mors nie met woorde nie. Alles in die Bybel is dus woorde wat vir ons van waarde is. So ook die skynbaar min-seggende woorde van Petrus, of soos hy in die teks genoem word, “Simon” Petrus.

Hy is nou weer in sy tuisdorp in Galilea. Doodverveeld! Hier is hy sommer by die See van Tiberias/Galilea. En dan: Ek gaan visvang. Op die oog af heel onskuldig. Hy is immers ’n visserman van beroep. En om nou sy ledigheid te verdryf, gaan doen hy darem iets sinvol. Vanaand gaan daar vis op die tafel wees!

Mens sou die vraag moet vra: Is dit wat Petrus nou moes doen? Is dit wat Jesus van hom verwag? En dan kyk ons dieper, en sien hoe Jesus self vir Petrus omgee en hom help om sy fokus reg te kry.

Wat doen ons terwyl ons wag dat Jesus kom soos Hy beloof het?

Laai af

God gee lewende water uit ou en nuwe putte!

Skriflesing: Gen 26:12-35; Gen 21:22-33
Teksvers: Gen 26:19-22, 25,32-33 Gen 21:25,30-31; Joh 7:38

In die Bybel word waterputte soms gebruik as ‘n seëning uit die hand van God. Die mens soek, ook in sy godsdiens, voortdurend nuwe dinge, terwyl al wat ons nodig het, is om die ou waterputte oop te grawe, wat God lankal aan die kerk gegee het. Geestelik gesien bevat die ou putte die lewende water, alles wat ons nodig het om van te lewe, bv. Die Woord van God, gebed, aanbidding, lofpryssing, geloof, die krag van die Heilige Gees, dankoffers en dienswerk. Soms gooi die Satan die “ou putte” toe, sodat ons baie dors word. Wanneer daar daadwerklike geestelike herlewing in die kerk is, is dit wanneer die ou putte weer oopgegrawe word. Dit is wanneer die Bybel weer opreg bestudeer word en die Heilige Gees toegelaat word om vrylik deur die Woord in ons harte te werk.

Ons gaan na drie sake kyk:

1 Grawe die ou putte oop, dit is gesonde water.

2 Grawe nuwe putte, daar is nuwe vars water.

3 Gee oorvloedige lewende water, vir almal.

Laai af

Vind vreugde in jou eie en ander gelowiges se unieke en eiesoortige diens aan die Here

Skriflesing: Lukas 10:38-42 Johannes 12:1-7 (Lees ook Johannes 11)
Teksvers: Joh 12:2 en 3

Elkeen van ons het ‘n unieke en eiesoortige gawe van die Heilige Gees ontvang om die Here te dien. In hierdie gedeelte lig die Here die gawes van twee vroue uit, nl Marta en Maria, Lasarus se susters. Die een dien die Here deur te doen en die ander deur te luister.

In ons gemeente het die Here ook ‘n verskeidenheid van gawes gegee om saam die Here te kan dien en te loof. Hoeveel vreugde vind jy nog daarin om die Here te kan dien? Dit mag wees dat jy jou vreugde om die Here te kan dien, verloor het. Dit kan wees dat medegelowiges of omstandighede jou fokus en perspektief van die Here wil probeer wegtrek.

Mag jy die beste deel kies wat nooit van jou weggeneem sal word nie. Mag jy geestelike vervulling en vreugde vind in jou diens aan die Here.

Laai af

‘n Soete tuiskoms!

Skriflesing: Johannes 1:1-14
Teksvers: Johannes 14:1-3

Dink bietjie terug toe jy na ‘n lang tydperk weer huistoe gekom het… die soete tuiskoms! Kyk nou op na die hemel en sien gegrendelde deure wat oopgaan! Jesus die Groot Kwartiermeester besig om die kamers oop te sluit wat deur sonde en dood toegesluit was.

Daar kom nou iets groots… iets wat geen oog nog gesien en geen oor nog gehoor en in die verbeelding van geen mens ooit opgekom het nie!

Maak oop

Sien jy die Lam van God raak? Maak oop jou oë!

Skriflesing: Joh 1:19-34; Heb 12:1-3 Op 5:1-7; Job 42:5
Teksvers: Joh 1:29

Ter voorbereiding van die Nagmaal dink ons vandag aan Jesus as ‘die Lam van God’. Soos die lam (ram) wat God vir Abraham en Isak voorsien het (Gen 22), so is Jesus die Lam wat God voorsien vir die versoening van al ons sondes.

Soos die bloed van die oggend- en aandofferlammers wat elke dag omsluit het, so is Jesus deur sy offerwerk die ‘alles’ van ons lewe. En as Johannes Hom hier by die Jordaan ontmoet en Hom as die Messias herken, dan roep hy ons almal op om van alle dinge af te sien en op Jesus ons Verlosser alleen te fokus.

So laat die Nagmaal ons uitsien na die Bruilof van die Lam…

Laai af

Om die Here in Kersfees raak te sien

Skriflesing: Joh1:1-34; Joh 3:3; Eks 33:14 tot 34:10
Teksvers: Joh 1:14

Ons teksvers is seker een van die mees dramatiese woorde wat ooit in die wêreld uitgespreek of gehoor is. Niemand het dit nog ooit voorheen gesê of geskrywe nie en niemand het dit nog ooit weer nagedoen nie. Uniek is dit dus daarin dat die (af)gode van die mensdom nooit so iets sou doen nie. Hulle is té verhewe (transendent) en te magtig en groot en vér. Dit is juis dáárin dat die God van die Bybel, die enigste ware en lewende God, Skepper van hemel en aarde en alles daarin en daarop, so anders is. Daarom dat hierdie stelling van ons teks en die openbaring wat daarin na vore kom so dramaties-uniek en aangrypen-troosvol is. Om die waarheid te sê, dink ek dat dit juis die doel van die hele Godsopenbaring was en is: God maak Homself bekend aan mense en die hele skepping as die God van goedheid en genade. Hy is een wat haastig is om gena-dig te wees en sondes te vergewe. Die vraag is vandag of jy en ek soos Moses en die dissipels in staat is om dit raak te sien…

“As iemand nie weergebore word nie… kan hy…nie sien nie” (Joh 3:3)

Laai af