Die Drie eenheid

Skriflesing: Joh 14:15-31
Teksvers: Joh 14:16,17, 25, 26
HK: Sondag 8

Ons prediking handel vanaand oor die ewige en Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons moet handel oor Hom wat niemand op aarde nog ooit gesien het nie en wat tog aan ons bekend is deur die Bybel. Die Almag, grootheid van die Drie-enige Verbondsgod, bly vir ons ‘n misterie en tog mag en moet ons ook hierdie saak in die geloof benader. Geloof is meer ‘n aksie van die hart as van die verstand, die liefde aanvaar waar die verstand nog nie kan begryp nie.

Ons gaan vanaand na twee sake kyk:

 • Daar is ‘n God.
 • Daar is ‘n Drie-enige God:
  • Vader,
  • Seun en
  • Heilige Gees.

Laai af

God kan doen wat jyself nie kan nie

Skriflesing: Joh 3:1-10; Joh 7:45-52; Joh 19:38-42 (Nikodemus); II Kor 3:18
Teksvers: Joh 3: 3
HK: Sondag 3

Niemand is so blind as die een wat nie kan sien nie! Ag, ek bedoel, as die een wat nie wil sien nie. Die blindheid van die sondaar is so ernstig dat net ʼn wonderwerk hom kan help. In sonde ontvang en gebore – geestelik blind gebore – so is die sondaarmens sedert die sondeval.

Die klem moet op ons onvermoë gelê word: Ons kan nie! Wel, ons kan nie, tensy ons weergebore word. En dit is presies die bedoeling van Jesus se boodskap aan Nikodemus en die Jode. Voordat jy waarlik getroos in Christus kan lewe, móét elke mens eers sy eie onmag ken en bely, en dan sal ook die evangelie ’n soete bevryding wees wat jou dank vir die Here se genade wakker maak.

Laai af

“Julle is my vriende!”

Skriflesing: Joh 15:1-17
Teksvers: Joh 15:14-16 (v14)

Jesus Christus is die Hoof van die Kerk. Jesus word geopenbaar as ons Verlosser, Saligmaker, Hoogste Profeet, Koning, Herder. Maar nou noem Hy ons sy vriende. Wat ’n ontsaglike voorreg en genade dat Hy ons sy vriende noem. Daar ontstaan sekerlik baie vrae: Wat bedoel Jesus met ons as sy vriende? Is Hy ook ons Vriend? Hoe hanteer jy ’n vriend en wanneer is iemand jou vriend? Ons gaan na drie sake kyk:

 • Jesus noem ons vriende!
 • Jesus het ons uitgekies!
 • Jesus verwag dat ons vrugte sal dra!

Laai af

Jesus is ons Eksodus

Skriflesing: Joh 13:31 tot 14:12
Teksvers: Johannes 14:6

Laat julle harte nie ontstel word nie….” Maar glo! Glo in God, glo ook in Jesus Christus… Dit is die boodskap vanuit die Johannesevangelie wat so helder weergalm: Glo! Glo dat Jesus waarlik die Christus is, die Verlosser van hierdie wêreld.

Dit weerklink ook so duidelik in die “Ek is”-uitsprake waarmee Jesus dit bo alle redelike twyfel stel dat Hy waarlik die Verlosser is. Nie alleen is Hy die Brood van die lewe nie, Hy is ook die Lig van die wêreld. Hy is die deur van die skape. Hy is die goeie Herder wat Sy lewe gee vir die skape, want Hy self is ook die opstanding en die lewe… En nou hoor ons dit hier ook, dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is…

In al hierdie dinge is Jesus nie alleen besig om Sy dissipels te leer wie Hy is nie, Hy is ook besig om hulle voor te berei vir alles wat nog voorlê: Die pad van geloof wat hulle moet stap.

Ons staan vervolgens stil by Jesus wat die Weg, die waarheid en die lewe is. Amen

Laai af

Van superhero tot zero

Skriflesing: Johannes 6
Teksvers: Johannes 6:14,15

As Jesus in sy bediening van drie jaar op aarde wonderwerke doen, is dit nie om ons te leer dat ons elkeen geregtig is op ‘n paar wonderwerke nie. Pasop vir die leraars wat uitroep: “Name it and claim it”.

Waarskynlik is dit die soort Jesus wat meeste mense vandag wil hê. Ek sou nogal dink dat dit ‘n yslike belediging vir Jesus Christus self moet wees. Hy is immers God Almagtig. Hy kan baie meer as dit doen. Miskien het ons ook ‘n skewe beeld van wie die Jesus Christus van die Skrif nou eintlik is. Miskien het ons baie verwronge idees oor die nagmaal en die kerk wat aan Hom behoort.

Laat ons versigtig wees om Hom nie nog weer te verneder nie!

Laai af