Erken julle voorgangers, wat Jesus Christus verkondig

Skriflesing: Heb 13:1-24
Teksvers: Heb 13:7,8,17,24

Onthou, gehoorsaam en groet julle voorgangers want hulle is diensknegte wat Jesus Christus verkondig.

Watter plek neem die voorgangers van die gemeente in jou lewe in? Hoe belangrik is die dominee, ouderling of diaken in jou lewe? ‘n Voorganger is iemand wat voor stap, nie volgens sy eie wil nie, maar soos wat sy Koning en Leier, Jesus Christus hom beveel. ‘n Voorganger, of godsdienstige leier, word minder sodat Jesus Christus as Koning en ons Leier meer kan word. Hoe tree ons op en dink ons oor ons voorgangers?

Ons gaan na die volgende drie hoofpunte kyk:

  • Onthou julle voorgangers. v7-9
  • Gehoorsaam julle voorgangers. v17
  • Groet julle voorgangers. v24

Laai af

Die dood van die dood

Skriflesing: Hebreërs 2
Teksvers: Heb 2:14 en 15

In hierdie Skrifgedeelte fokus die Heilige Gees op die rede waarom Jesus Christus ʼn ware mens, uitgesonder die sonde, soos ek en jy geword het. Jesus Christus het mens geword om deur sy dood die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, finaal te kon ontkrag. Deur Christus se dood is die duiwel se mag en aanspraak op selfs die dood vernietig. Inderdaad is die “dood” nou vir ons as God se kinders dood. Die dood van die geestelike dood deur Jesus Christus, hou nou in dat elkeen wat uit vrees vir die liggaamlike en geestelike dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, nou werk-lik in ware vryheid kan leef. Jesus Christus se dood is nie gefokus op die engele nie, maar op die geestelike nageslag van Abraham.

Hy het in alle opsigte aan ons gelyk geword, sodat Hy ons barmhartige en getroue hoëpriester kan wees by die Vader. Daarom nooi Hy jou uit om by Hom vertroosting en redding te kom vind deur jou deelname aan die nagmaal.

Laai af

God is Regverdig, Barmhartig, Genadig, Lankmoedig en Vol Liefde

Skriflesing: Heb 10:1-17; Ex 33:12-23; 34:1-14
Teksvers: Heb 10:10; Ex 34:6,7

God is volkome regverdig en barmhartig. Volkome is ‘n baie gelade woord, want dit beteken dat God ten volle, sonder om af te wyk, altyd dieselfde God is. En nogtans is God ook genadig en lankmoedig in sy liefde. Dus al haat God die sonde en wou en sal Hy dit nooit ongestraf laat bly nie, het God in sy groot liefde ons nie verdelg nie, maar verlos van ons sonde. So al is jou sonde hoe groot en hoe baie, daar is verlossing deur Jesus Christus.

1 Die Verbondsverhouding is verbreek, maar God vernuwe dit.

2 Moses besef dadelik dat in God se Regverdigheid lê daar vir die volk baie groot swaarkry in.

3 Die Here het deur sy voldoening herstel met God bewerk.

Laai af

Vyf bestandele vir geloofsvolharding

Skriflesing: Hebreërs 10:32-29; 12:1- 3; 4-12
Teksvers: Hebreërs 12:1-3

Die brief/preek aan die Hebreërs, die gemeente van gelowiges in Rome, is geskryf tot aanmoediging om in die geloof te volhard.

Hier neem die skrywer/prediker die beeld van ‘n wedloop. Die taak is op ons gelê om aan die wedloop deel te neem en dit te voltooi. Die veronderstelling van die teksverse is dat ons die wedloop kan en gaan voltooi. Soos ‘n goeie atleet moet ons deelneem en die regte stappe neem sodat niks ons verhinder om die wedloop te voltooi nie.

In die gedeelte word iets van ‘n wenresep deur ons Hemelse Afrigter aan ons voorgehou. Stel jouself die prentjie voor en hou by die raad van jou Afrigter, “dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie”.

Laai af

Die regte menseregte!

Skriflesing: Heb 4:12-5:10
Teksvers: Hebreërs 4:15,16

Menseregtedag. 21 Maart. Die herdenking van die dag toe 69 mense se reg om te lewe hulle gruwelik ontneem is tydens die Sharpeville-opstande in 1960 (180 mense is ook gewond toe polisie op ‘n skare losgebrand het. ʼn Week vantevore is 9 wit en swart polisieman-ne wreed deur ʼn oproerige skare gemartel en vermoor, en landwyd was daar soortgelyke gruweldade). Ons dink onwillekeurig aan die Lonmin-tragedie van onlangs. Mag die Here hierdie lieflike land van ons tog van hierdie gees van geweld bewaar en weer vrede en liefde herstel tussen alle mense in ons vaderland.
Dink ons egter na oor mense se sogenaamde “regte” en ons beskou dit deur die oog van ons werklike geskiedenis, dan het elke mens net een fundamentele reg: Die reg om vir ewig verlore te gaan! Die sonde het skeiding gebring tussen mens en die lewende God! Sonde het die dood gebring. Dooies het geen regte nie!
As God dan tydens die paasfees in Jerusalem sy Seun sonder enige regte aan ‘n vloekhout laat sterf, dan verdien Hy vir ons die reg om met nuwe vrymoedigheid na die troon van God te gaan.

Laai af

Volhard in die geloof!

Skriflesing: Heb 11:32-39
Teksvers: Heb 11:32-39

Geloof is sekerlik die grootste geskenk wat ons van God gekry het. Hierdie geloof is so kosbaar dat ons dit as geskenk moet koester en moet vashou en moet gebruik en alles tot eer van God. Sonder geloof kan ons nie lewe nie.
Wat doen jy met jou geloof? Koester jy dit deur nie net Bybellees nie, maar Bybelstudie. Bewaar jy dit deur aanhoudende gebede? Dank jy God elke dag vir jou geloof?

  • Geloof in God is ’n geskenk van God.
  • Geloof in God moet nie prysgegee word nie.
  • Geloof in God hou groot beloning in.

Laai af