Volhard in die geloof!

Skriflesing: Heb 11:32-39
Teksvers: Heb 11:32-39

Geloof is sekerlik die grootste geskenk wat ons van God gekry het. Hierdie geloof is so kosbaar dat ons dit as geskenk moet koester en moet vashou en moet gebruik en alles tot eer van God. Sonder geloof kan ons nie lewe nie.
Wat doen jy met jou geloof? Koester jy dit deur nie net Bybellees nie, maar Bybelstudie. Bewaar jy dit deur aanhoudende gebede? Dank jy God elke dag vir jou geloof?

  • Geloof in God is ’n geskenk van God.
  • Geloof in God moet nie prysgegee word nie.
  • Geloof in God hou groot beloning in.

Laai af

Redding vind plaas alleen deur ‘n ware geloof in Jesus Christus

Skriflesing: Hebreërs 10:32 – 11:2
Teksvers: Hebreërs 10:35 – 39
HK: Sondag 7

Die tweede deel van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 5-31) handel oor die verlossing van die mens deur geloof in die volkome en eenmalige soenverdienste van Jesus Christus aan die kruis. Sondag 5 tot 8 handel in besonder oor hoe die mens verlos word van die ewige verderf.
Sondag 7 handel in besonder oor die feit dat nie alle mense gered word deur die soenverdienste aan die kruis nie. Alleen hulle wat met ‘n ware geloof in Jesus Christus glo, word gered. Dit is dan ook hierby waar die bogenoemde Skrifgedeelte in besonder by stilstaan. Geloofsvertroue in Jesus Christus hou groot beloning in. Die wat in Jesus Christus glo, word deur die Heilige Gees in staat gestel om te volhard om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het. Die wat deur Jesus Christus vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.
Mag die Heilige Gees jou in staat stel om te volhard in die geloof en ewig te lewe.

Laai af