Christus openbaar Homself as Verlosser deur Sy Woord regverdig

Skriflesing: Hebreërs 1:1-2:4
Teksvers: Hebreërs 1:1
HK: Sondag 6

Is u van harte oortuig dat die Bybel die woord van God is? Is u seker dat dit wat in die Bybel staan die waarheid is? Want die wetenskap is so oortuig dat die Bybel eintlik maar ‘n boek vol feeverhale is! Dit is maar ‘n boek wat gaan oor menslike ervarings van ‘n bo-natuurlike krag wat hulle God noem! Dit is maar een boek soos baie ander, word beweer!

So geliefdes word die Woord van God vandag in twyfel getrek asof daar geen sekerheid kan wees dat hierdie woord werklik God se eie woord is nie. Want ons bely dat die Bybel nie maar net ‘n boek vol stories oor God is nie, maar God se eie Woord! En uit hierdie woord alleen kan ons die weg na Verlossing vind, Jesus Christus.

Laai af

Die volmaakte offer

Skriflesing: Heb 10:1-20
Teksvers: Heb 10:8-10

Sonde is elke mens op aarde se grootste probleem. Dit maak nie saak van watter denominasie of geloof of oortuiging jy is nie. Die mens is van geboorte af ’n sondaar, en deur sy eie keuse bewys hy of sy dit.

  • Ons is nie sondaars omdat ons sonde doen nie.
  • Ons doen sonde omdat ons sondaars is.

Maar vandag kan elke ware, opregte Christen tog sê: “Ek is ’n verloste sondaar!” Maar om hulle sondes te erken, moes die mense van die Ou Testament offers gebring het, diereoffers, graanoffers, brandoffers en sondeoffers. Maar Jesus Christus is die eenmalige volmaakte offer.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Die behoefte vir ’n beter offer.
  • Die voorsiening van ’n beter offer.
  • Die gevolg van ’n beter offer.

Laai af

Erken julle voorgangers, wat Jesus Christus verkondig

Skriflesing: Heb 13:1-24
Teksvers: Heb 13:7,8,17,24

Onthou, gehoorsaam en groet julle voorgangers want hulle is diensknegte wat Jesus Christus verkondig.

Watter plek neem die voorgangers van die gemeente in jou lewe in? Hoe belangrik is die dominee, ouderling of diaken in jou lewe? ‘n Voorganger is iemand wat voor stap, nie volgens sy eie wil nie, maar soos wat sy Koning en Leier, Jesus Christus hom beveel. ‘n Voorganger, of godsdienstige leier, word minder sodat Jesus Christus as Koning en ons Leier meer kan word. Hoe tree ons op en dink ons oor ons voorgangers?

Ons gaan na die volgende drie hoofpunte kyk:

  • Onthou julle voorgangers. v7-9
  • Gehoorsaam julle voorgangers. v17
  • Groet julle voorgangers. v24

Laai af

Die dood van die dood

Skriflesing: Hebreërs 2
Teksvers: Heb 2:14 en 15

In hierdie Skrifgedeelte fokus die Heilige Gees op die rede waarom Jesus Christus ʼn ware mens, uitgesonder die sonde, soos ek en jy geword het. Jesus Christus het mens geword om deur sy dood die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, finaal te kon ontkrag. Deur Christus se dood is die duiwel se mag en aanspraak op selfs die dood vernietig. Inderdaad is die “dood” nou vir ons as God se kinders dood. Die dood van die geestelike dood deur Jesus Christus, hou nou in dat elkeen wat uit vrees vir die liggaamlike en geestelike dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, nou werk-lik in ware vryheid kan leef. Jesus Christus se dood is nie gefokus op die engele nie, maar op die geestelike nageslag van Abraham.

Hy het in alle opsigte aan ons gelyk geword, sodat Hy ons barmhartige en getroue hoëpriester kan wees by die Vader. Daarom nooi Hy jou uit om by Hom vertroosting en redding te kom vind deur jou deelname aan die nagmaal.

Laai af

God is Regverdig, Barmhartig, Genadig, Lankmoedig en Vol Liefde

Skriflesing: Heb 10:1-17; Ex 33:12-23; 34:1-14
Teksvers: Heb 10:10; Ex 34:6,7

God is volkome regverdig en barmhartig. Volkome is ‘n baie gelade woord, want dit beteken dat God ten volle, sonder om af te wyk, altyd dieselfde God is. En nogtans is God ook genadig en lankmoedig in sy liefde. Dus al haat God die sonde en wou en sal Hy dit nooit ongestraf laat bly nie, het God in sy groot liefde ons nie verdelg nie, maar verlos van ons sonde. So al is jou sonde hoe groot en hoe baie, daar is verlossing deur Jesus Christus.

1 Die Verbondsverhouding is verbreek, maar God vernuwe dit.

2 Moses besef dadelik dat in God se Regverdigheid lê daar vir die volk baie groot swaarkry in.

3 Die Here het deur sy voldoening herstel met God bewerk.

Laai af