Loof God omdat Hy goed is en goed is sonder end.

Skriflesing: Fil 1
Teksvers: Fil 1:6 -11

Vanoggend, soos elke Sondag, herdenk ons die opstanding van Jesus Christus. Vanoggend is daar ook 21 jong gelowiges wat met blink oë en met vaste oortuiging hulle geloof in die Drie-Enige God openlik voor die Here en voor die gemeente kom bely. Verder is vandag ook ‘n voorbereidingsdiens met die oog op volgende Sondag se nagmaal. Wat ‘n wonderlike dag vol geleenthede en uitdagings!

In 1 Timoteus 1:6-11 kom Paulus om onder leiding van die Heilige Gees die positiewe gedagte en oortuiging te verwoord dat God, wat die goeie werk in die gelowiges se hart en lewe begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

Mag elkeen van ons wat deel het aan die verlossende liefde en genade van Jesus Christus toeneem in begrip, fyn aanvoeling en onderskeiding in die werklik saakmakende dinge in die lewe. Met die wederkoms van Jesus Christus sal ons dan onberispelik en sonder blaam vir altyd in die regte verhouding voor God kan staan om Hom ewig te loof en te eer.

Laai af

Eer in skande?

Skriflesing: Filippense 3
Teksvers: Filippense 3:17-21

Die Here waarsku die gelowiges in Filippi om op te pas vir die honde, die slegte werkers en die vals besnyding. Dit is die dwase mense en die dwaalleraars wat mense so maklik op sleeptou kan neem om die sondige en die verkeerde sommer te glo. Dit is mense wat op uiterlike dinge vertrou en nie op die Here se genade in Christus Jesus nie. Dit is mense wat vyande van die kruis van Christus is. Dit is aardse mense wat die verderf tegemoet gaan, wie se maag hulle god is en wat hulle eer in hulle skande vind.

Daarteenoor het die Heilige Gees vir Paulus geleer om die Here sy alles te maak. Dit wat eers ‘n bate was, beskou hy as verlies ter wille van Christus. Daarom span hy hom in om die ewige burgerskap deur Jesus Christus in die hemel te kan binnegaan.

Waarna luister jy, wat en wie glo jy as daar omstrede sake in die geloofswêreld ter sprake kom? Is Christus my alles of is die skande en sonde van die wêreld besig om vir my sin te maak?

Laai af

God se Naam is heilig en moet altyd met eerbied gebruik word

Skriflesing: Kol 3:1-17
Teksvers: Kol 3:17; Fil 2:9-11; Lev 24:15,16; Lev 5:1; Deut 6:13; Jak 5:12
HK Sondag 36+37

In die hedendaagse tyd word daar min betekenis aan Name gegee. Baie mense kies vir hulle kinders net ’n mooi naam of ’n naam waarvan hulle hou. Maar in die antieke wêreld was ’n naam van die allergrootste belang. God het selfs in die Bybelse tyd mense se name verander weens ’n belangrike gebeurtenis of vanweë ’n nuwe roeping of verhouding waarin hulle gestaan het. As Christene dra ons die naam van Jesus Christus. Die naam Christen kom drie keer voor in die Bybel, Hand 11:26; Hand 26:28; 1 Petr 4:16. Jesus Christus se Naam is verhewe bo elke Naam. Fil 2:9-11.

Hebreeuse name waarmee God Homself aan ons openbaar.

El of Elohim – Skepper en Onderhouer God – Gen 1

Jehova Elohim – die HERE God – Gen 2

El Schaddai – die Almagtige God – Gen 17:1

Edonai – God die Sterke. – Jes 1:24

Jehova – Ek is wat Ek is. – Ex 3:14

Jehova Sebaoth – Here van die leërskare. – 1 Sam 4:4

Laai af