Wat is rêrige goeie nuus?

Skriflesing: 2 Timoteus 2
Teksvers: 2 Timoteus 2:8

Wat is goeie nuus? Wat is rêrig sulke goeie nuus dat dit jou hele lewe en lewensuitkyk verander?
In Paulus se lewe was daar so iets. Die vraag is watter impak het die evangelie van Christus werklik op ons lewens? Ons kan so gewoond raak daaraan en dit al hoe meer as vanselfsprekend aanvaar. Daarom word ons deur die prediking en godsdiensoefening heeltyd daaraan herinner , sodat Jesus Christus vir ons werklik goeie nuus bly.

Laai af

Locus classicus: Sola Scriptura!

Skriflesing: 2 Timoteus 3:1-4:5; 2 Petrus 1:20-21
Teksvers: 2 Timoteus 3:16

Die taal van die kerk in die donker Middeleeue was natuurlik Latyn. ‘n Antieke taal wat jy eintlik net as geleerde of gegradueerde sou kon besig. Hoogdrawend en formeel dus, so het dit in die kerk geword. Groot indrukwekkende woorde. Onverstaanbaar.
My opskrif is net om u te laat voel hoe vreemd lidmate destyds gevoel het. Selfs vandag nog gebruik die RK Kerk die hoë Latyn vir hul rituele.
Die opskrif beteken eintlik net dat ons teksvers die klassieke teks is vir die kerklike leer dat die Bybel alleen die Woord van God is. Nie moeilik nie. Geen wonder Luther se eerste passie en groot bydrae tot die reformatoriese kerk, was die vertaling van die Latyn-se Bybel in die gewone spreek-Duits.
Vandag bestudeer ons die verstaan van die Sola Scriptura reël vanuit die klassieke tekste oor die inspirasie-leer: Die hele Skrif is deur God geïnspireer… met groot waarde vir ons elkeen.

Laai af

Dis die laaste dae, bly weg van goddelose mense

Skriflesing: 2 Timoteus 3
Teksvers: 2 Timoteus 3:1 en 5

In die laaste dae sal daar mense wees wat hulle nie aan die gebooie en opdragte van die Here sal steur nie. Hierdie goddelose en selfgesentreerde mens kan ook die lewe vir die gelowiges moeilik maak. Mense se onbybelse, selfgesentreerde lewe en goddelose gedrag maak die lewe vir ‘n gelowige al hoe moeiliker.
Tog is dit wonderlik dat die Here in die laaste dae, ten spyte van swaarkry, aan ons hoop gee. Teen alles in, bly ons hoop en vertrou dat die Heilige Gees mense tot inkeer en bekering sal bring. Ten spyte van swaarkry, kan niks die vreugde in die Here van ons kom wegneem nie. Daarom roep die gedeelte ons op om weg te bly van mense wat goddeloos en selfgesentreerd lewe.
Mag jy die Here altyd eerste in jou lewe stel en ander mense altyd hoër ag as jouself. Weet verseker dat jy wat in die geloof volhard, eendag met die wederkoms van Jesus Christus die volle vreugde sal ontvang.

Laai af