Bly gefokus op die Môrester wat die dagbreek aankondig

Skriflesing: 2 Petrus 1
Teksvers: 2 Petrus 1:19b

Petrus verwys in hierdie gedeelte na twee dinge wat die boodskap van verlossing in Jesus Christus versterk en bevestig. Die eerste is die profesieë in die Ou Testament en die tweede is sy persoonlike oor- en ooggetuie oor Jesus Christus op die berg van verheerliking (Matt 17:1-8).

Hierdie blye boodskap van hoop en redding in en deur Jesus Christus is soos ’n lamp wat in ’n donker plek skyn. Die donkerte simboliseer die wêreld met al sy sleg en verkeerde. Daarteenoor simboliseer ‘n lamp die lig te midde van donkerte. Hierdie Lig in die donker wêreld is Jesus Christus.

Elkeen wat gefokus op die lig in en deur Jesus Christus lewe, sal weet dat Jesus Christus soos die helder môrester is wat die aankondiger is van die dag wat spoedig gaan aanbreek.

Mag die Heilige Gees jou in staat stel om die helder lig van Christus in jou hart te bewaar.

Laai af

 

Die einde: Die Here se geduld misverstaan?

Skriflesing: 2 Petrus 3:1-18
Teksvers: 2 Petrus 3:8,9

My weë is nie soos julle weë nie en my gedagtes nie soos julle gedagtes nie… so het die groot profeet Jesaja al oor die Here geprofeteer (Jes 55). Dit kan dus nogal lewensgevaarlik raak om God te probeer uitredeneer of met ons beperkte verstandjies te probeer begryp of verklaar. Ons doen juis dit as ons die Bybel probeer verklaar vanuit die sogenaamde wetenskaplike bevindinge van ons moderne tyd. Wetenskaplikes het immers nou “onbetwisbaar’ bewys dat die aarde miljoene jare oud is en dat daar blykbaar toe nooit ‘n groot vloedramp in Noag se tyd was nie!! Hoe slim kan ons raak as ons bo die Bybelse profetiese boodskap wil uitstyg en God se waarheid betwyfel! Petrus het ons al destyds teen hierdie neiging van die “laaste dae” gewaarsku. Kom ons kyk wat gaan verlore as ons die wetenskap bò die Bybel stel…!

Laai af